Zorgcirkels Jongdementie

Ontstaan Zorgcirkels Jongdementie

Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd (‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’), richtte het eerste praatcafé jongdementie in Vlaanderen en de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie op en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. Daarnaast begeleidt Memo ruim 10 jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen en werd dus danig geconfronteerd met de noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en professionele hulpverleners. Uit deze begeleidingen bleven de noden aan extra omkadering naar voor komen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in deze extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie.

Zorgcirkels Jongdementie Leuven

De Zorgcirkels Jongdementie wil ondersteuning bieden aan jonge personen met dementie en hun omgeving doorheen heel het ziekteproces. Binnen de werking zijn er 8 pijlers: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleiding, hét ontmoetingshuis, dagcentrum, groepswonen, buddywerking, vorming en ontmoeting.

Klik hier voor meer informatie over Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven.

Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde

In 2019 werd gestart met de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde, gebaseerd en geïnspireerd op het succesvolle zorgmodel Zorgcirkels Jongdementie Leuven. Memo bracht op twee verschillende momenten ervaringsdeskundigen en actoren uit het werkveld samen. Mantelzorgers en partners uit de eerstelijnszorg, ziekenhuizen en residentiële setting vertelden ons waar zij van dromen, waar zij rond willen samenwerken of welk aanbod zij kunnen bieden voor deze specifieke doelgroep.
Memo wil de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers verhogen. Met de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde streven we naar ontmoeting, ondersteuning en geïntegreerde zorg voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers tijdens het volledige ziekteproces. We gaan de uitdaging aan om bestaande krachten van verschillende professionele (zorg)partners te bundelen, beter op elkaar af te stemmen en hun expertise te verhogen in functie van de doelgroep.

De Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde worden aangestuurd vanuit Memo in Dilbeek. Contactpersoon is Sigrid De Geyter, Coördinator van het Expertisecentrum dementie Memo, sigrid.degeyter@dementie.be. Zie ook: www.dementie.be/Memo.

Heb je vragen over dit project, dan kan je ook terecht op https://jongdementiehalle-vilvoorde.be/