Voorstelling

Expertisecentrum dementie Memo

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie zijn erkend als partnerorganisaties binnen het woonzorgdecreet en worden ondersteund door de Vlaamse overheid. Het expertisecentrum dementie Memo is werkzaam in de provincie Vlaams-Brabant, maar werkt nauw samen met de andere expertisecentra.

800x400_kaart vlaanderen

Wat doen we?

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie willen op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.

Samen willen we de deskundigheid rond het thema dementie verhogen door de expertise die er bestaat te inventariseren en te verspreiden naar de zorgsector. Het doel is uiteraard om de kwaliteit van de zorg- en de hulpverlening te optimaliseren.

Dit doen we door actief op zoek te gaan naar nationale en internationale deskundigen en hen te informeren over de rol en het belang van onze functie in de zorgsector. Zo kan men op onze vraag hiaten in de vakkennis opvullen en kunnen we wederzijdse expertise delen.

We willen alle relevante beleidsmakers (ook internationaal) blijvend overtuigen van de impact van dementie op de samenleving en onze rol hierin zodat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening optimaliseert.

Aangezien we niet de enige speler zijn in het zorglandschap voor personen met dementie willen we gelijkaardige organisaties en initiatieven in kaart brengen en met hen samenwerken.

Naast de professionele hulpverleners willen we ook de bevolking informeren over het bestaan en de rol van de expertisecentra, over dementie en de betekenis ervan voor de betrokkenen en de samenleving. De bedoeling is niet alleen dat dementie gelinkt wordt met de expertisecentra, maar vooral ook dat mensen met dementie en hun omgeving kunnen rekenen op begrip en respect en vlot hun weg vinden binnen het zorglandschap.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie plaatsen dementie op de maatschappelijke agenda om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen, uitbouwen en verspreiden van kennis over goede dementiezorg. Elk expertisecentrum dementie onderschrijft deze missie en visie.

In trefwoorden bestaat het werk van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie uit:

  • informatie en advies
  • opleiding en training: referentiepersoon dementie, vorming op maat, dementiekundige basiszorg, opleidingen voor vrijwilligers en mantelzorgers
  • ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding: door coaching, advies, intervisie, supervisie
  • psycho-educatie voor mantelzorgers en familie van personen met dementie.
  • netwerking met andere partners binnen het zorglandschap voor personen met dementie via projectwerking
  • sensibilisering: wegwerken van het taboe dat bestaat rond dementie, werken aan een genuanceerde beeldvorming over dementie
  • vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk
  • vertalen van kennisvragen uit de praktijk naar de wetenschap
  • signaalfunctie naar overheid