Wat is een referentiepersoon dementie

Referentiepersonen dementie

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Dit doet hij/zij door:

 • te sensibiliseren voor het onderkennen van tekenen van beginnende dementie en aandacht te vragen voor zorgvuldige diagnostiek (cfr. de niet-pluisfase)
 • zorgverleners, directie en beleid, vrijwilligers, mantelzorgers  en familieleden te sensibiliseren om blijvend te zoeken naar onvermoede mogelijkheden om de kwaliteit van leven van personen met dementie te bevorderen
 • inzichten, vaardigheden en gepaste attitudes in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen via eigen proactief optreden, inbreng tijdens intern overleg en detectie en invulling van vormingsbehoeften voor collega’s en binnen de organisatie
 • zich op te stellen als aanspreekpunt ten aanzien van eigen collega’s en, desgevallend, directie, bij vragen omtrent begeleiding en zorg voor personen met dementie en hun omgevinggeïndividualiseerde zorg en begeleiding te bevorderen, aansluitend bij de eigen behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie. In functie daarvan stimuleert hij het interdisciplinair overleg bij complexere begeleidings- of zorgsituaties en levert hierin ook een eigen actieve bijdrage
  bij te dragen tot de invulling van het kwaliteitssysteem (betrokkenheid bij visie-ontwikkeling, functie- en taakomschrijvingen, procedures, e.a.) voor wat betreft diagnostiek, begeleiding en zorg voor personen met dementie en voor zover van toepassing binnen de zorg- en/of begeleidingscontext
 • een goede netwerking met relevante actoren in het werkveld:
  – de regionale expertisecentra dementie
  – de SEL’s
  – het geriatrisch dagziekenhuis
  – huisartsen en CRA’s
  –  andere referentiepersonen dementie in de regio
 • zich voortdurend te informeren en bij te scholen omtrent diagnostische, zorginhoudelijke en juridische ontwikkelingen
Klik hier voor meer informatie over referentiepersonen dementie.

 

Archief referentiepersonen dementie 

Zie hieronder onze afgestudeerde referentiepersonen van de voorbije jaren. Proficiat aan al onze cursisten!

We wensen hen ontzettend veel “goesting”, moed en doorzettingsvermogen in hun nieuwe functie en zien hen graag terug op volgende vormingsinitiatieven.

 

 

 

 

Referentiepersonen dementie Dilbeek 2018

foto-opleiding-referentiepersoon-brusselReferentiepersonen dementie Brussel 2016
 

700x428_700x428_opleiding referentiepersoon leuven