Referentiepersonen Dementie

Referentiepersonen dementie 2018

Memo organiseert  de opleiding referentiepersoon samen met de collega’s van ECD Broes.

De nieuwe opleiding start in het voorjaar van 2018. Juiste data vind je vanaf eind juni op de site van www.dementie.be

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Dit doet hij/zij door:

 • te sensibiliseren voor het onderkennen van tekenen van beginnende dementie en aandacht te vragen voor zorgvuldige diagnostiek (cfr. de niet-pluisfase)
 • zorgverleners, directie en beleid, vrijwilligers, mantelzorgers  en familieleden te sensibiliseren om blijvend te zoeken naar onvermoede mogelijkheden om de kwaliteit van leven van personen met dementie te bevorderen
 • inzichten, vaardigheden en gepaste attitudes in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen via eigen proactief optreden, inbreng tijdens intern overleg en detectie en invulling van vormingsbehoeften voor collega’s en binnen de organisatie
 • zich op te stellen als aanspreekpunt ten aanzien van eigen collega’s en, desgevallend, directie, bij vragen omtrent begeleiding en zorg voor personen met dementie en hun omgevinggeïndividualiseerde zorg en begeleiding te bevorderen, aansluitend bij de eigen behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie. In functie daarvan stimuleert hij het interdisciplinair overleg bij complexere begeleidings- of zorgsituaties en levert hierin ook een eigen actieve bijdrage
  bij te dragen tot de invulling van het kwaliteitssysteem (betrokkenheid bij visie-ontwikkeling, functie- en taakomschrijvingen, procedures, e.a.) voor wat betreft diagnostiek, begeleiding en zorg voor personen met dementie en voor zover van toepassing binnen de zorg- en/of begeleidingscontext
 • een goede netwerking met relevante actoren in het werkveld:
  – de regionale expertisecentra dementie
  – de SEL’s
  – het geriatrisch dagziekenhuis
  – huisartsen en CRA’s
  –  andere referentiepersonen dementie in de regio
 • zich voortdurend te informeren en bij te scholen omtrent diagnostische, zorginhoudelijke en juridische ontwikkelingen

  Referentiepersonen dementie 2016

  Ziehier  onze nieuwe lichting referentiepersonen dementie  die in 2016 de opleiding volgden in Brussel.  Proficiat aan al onze cursisten!

  We wensen jullie ontzettend veel “goesting” , moed en doorzettingsvermogen in de nieuwe functie en zien jullie graag op volgende vormingsinitiatieven.

  foto-opleiding-referentiepersoon-brussel

 

Referentiepersonen dementie 2015

Met trots stellen we jullie onze nieuwe lichting referentiepersonen dementie voor die in 2015 de opleiding volgden in Leuven.  Proficiat aan al onze cursisten!

We wensen jullie ontzettend veel “goesting” , moed en doorzettingsvermogen in de nieuwe functie en zien jullie graag op volgende vormingsinitiatieven.

700x428_700x428_opleiding referentiepersoon leuven