Eigen publicaties

Eigen publicaties

Alle publicaties zijn te verkrijgen bij Foton. Interesse? Stuur een mail naar fotondoc@dementie.be 
verteltas Verteltas dementie – voor gebruik op school en thuis (2019)
Inzetten op een positieve genuanceerde beeldvorming rond dementie begint vroeg. Daarom herwerkten de twee West-Vlaamse expertisecentra dementie (ECD) de verteltas dementie voor het onderwijs. Deze verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken en achtergrondinformatie rond het thema dementie. Het materiaal is afgestemd op leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. De tas is bruikbaar in de klas als lesmateriaal, maar kan ook mee naar huis genomen worden om er samen met (groot)ouders rond te werken. De geknoopte zakdoek (‘om dementie niet te vergeten’) is het centrale symbool.
Dementiewijzer. Een waaier van antwoorden rond dementie (2015)
Brugge : SEL, Stad Brugge, Foton, Overlegplatform Dementie Noord-West-Vlaanderen, 2de editie

De Dementiewijzer is een handig hulpmiddel om dementie meer bespreekbaar te maken.
Op de voorzijde van deze kleurrijke waaier krijgt u zicht op het ruime aanbod van diensten en voorzieningen in de zorg voor mensen met dementie. Op de achterzijde staan praktische en eenvoudige tips voor communicatie met personen met dementie.
Infofiche dementiewijzer: http://www.dementievriendelijkbrugge.be/INFOFICHE_dw.pdf
Wil u de dementiewijzer aanpassen voor gebruik in uw regio? Dat kan! U vindt hier wat wij hiervoor van u verwachten

De persoon met dementie in relatie tot zijn of haar mantelzorgers : oog voor kansen tot passende zorg (2014)
In: Dementie : van begrijpen naar begeleiden : handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen
Patricia Wildiers [red.]
Brussel : Politeia, afl 6, dec 2014

Familierelaties kunnen de zorg voor en ondersteuning aan een persoon met dementie sterk kleuren. Het contextuele denkkader van I. Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de gezinstherapie, kan professionelen helpen om familiedynamieken anders te leren zien en begrijpen.

Klant blijft koning – dvd + handleiding (2013)
Een dementievriendelijke zaak is een zaak van iedereen. 4 handelaars en 4 personen met dementie getuigen dat het kan.
4 filmpjes, duur 20 min. Ondertiteling in Nederlands, Engels, Frans, Duits’Klant blijft Koning’ kadert binnen de projecten dementievriendelijke gemeente en vertelt in vier korte, levensechte verhalen wat handelaars en winkeliers kunnen betekenen voor mensen met dementie én hun omgeving.
De handleiding geeft toelichting over dementie, en biedt suggesties naar omgang.
Je liefde nog (2012)
Brugge: ECD Foton, 2012Een cd van het Fotonkoor met een gevarieerde schat aan volksliederen, chansons… en poëzie
Verkrijgbaar bij Foton: 15 euro of 20 euro (incl. verzending)
Nieuwsgierig? Beluister het titellied ‘Je liefde nog’ op Youtube http://youtu.be/iftETa1g-EU
Meer informatie: http://www.familiezorg-wvl.be/foton_cd.aspx
Een steen in je hand. Dementie bespreekbaar maken (2008)
Bart Deltour, Claire Meire, Lieve Lemey, Karl Devreese, Heidi Huys
Antwerpen : Garant, 2008. – 179 p.Dit boek beschrijft de ideeën, de concepten en de ervaringen van de eerste ontmoetingsgroep voor personen met dementie in België
Vragen en antwoorden over dementie
voor mensen met beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving) (2007)
Hilde Delameillieure; Foton
Antwerpen : Garant, 2007. – 28 p.
U hoorde van uw dokter of specialist dat u lijdt aan dementie.
En u wil meer weten over deze ziekte.
In dit boekje vindt u een antwoord op uw vragen.
Ontmoetingsgroep voor personen met onomkeerbare geheugenproblemen (2006)
Bart Deltour, Claire Meire, Hilde Delameillieure
In: Groepswerk met ouderen… Een vak apart?! / Arlette Van Assel & Els Messelis. – Antwerpen : Garant, 2006. – P. 142-147Vanuit de jarenlange ervaring binnen Foton stellen we vast dat veel personen met beginnende dementie het belangrijk vinden om over hun ervaringen te kunnen vertellen. De omgeving reageert vaak onwennig en ontwijkt het onderwerp. In onze individuele contacten met de betrokkenen ijveren we voortdurend om het thema dementie bespreekbaar te maken. In het verlengde van deze contacten en interventies groeide het idee voor een ontmoetingsgroep voor personen met een beginnende dementie.
Preventieve ondersteuningsgroepen voor familieleden van personen met dementie. ‘Dialogen rond dementie’ (2006)
Bart Deltour, Claire Meire, Hilde Delameillieure
In: Groepswerk met ouderen… Een vak apart?! / Arlette Van Assel & Els Messelis. – Antwerpen : Garant, 2006. – P. 148-153Dementie is geen individueel probleem. Het is een probleem van een volledige context. De confrontatie binnen het gezin stelt de centrale zorgdrager voor een op het eerste zicht onmogelijke opdracht. […]
Aaron Antonovsky (1987) stelt dat de mens de stress van lastige, bedreigende leefsituaties kan dragen en gezond overleven op voorwaarde dat hij of zij overtuigd is:
1. Voldoende inzicht te hebben in de situatie
2. Bekwaam te zijn de situatie daadwerkelijk aan te pakken
3. De eigen inzet zinvol te achten […]
Artikelenreeks in Denkbeeld (2005-2006), Bart Deltour
Contextuele hulpverlening, dat klinkt ingewikkeld. Toch gaat deze benadering uit van heel wezenlijke en voor iedereen invoelbare aspecten van het leven, zoals de onverbrekelijke band tussen ouder en kind. Ook werkers in de ouderenzorg kunnen hun voordeel doen met de empathische houding van ‘veelzijdige partijdigheid’ die de contextuele hulpverlening kenmerkt. ‘Veelzijdige partijdigheid vergroot altijd het vertrouwen tussen de hulpverlener en de ander.

Oog hebben voor anderen. Een kennismaking met contextuele hulpverlening
In: Denkbeeld, aug. 2005, nr 4., p. 2-5

Veelzijdige partijdigheid. Kernbegrip in de contextuele hulpverlening
In: Denkbeeld, okt. 2005, nr 5, p. 18-21

Blijven waar anderen weglopen. Contextuele hulpverlening en ‘destructief recht’
In: Denkbeeld, april 2006, nr 2, p. 18-21

Passend geven. Contextuele hulpverlening en ‘constructief recht’
In: Denkbeeld, juni 2006, nr 3, p. 22-25

Goed eindigen. Contextuele hulpverlening (slot)
In: Denkbeeld, aug. 2006, nr 4, p. 20-23

pagina laatst gewijzigd 29/09/2021