Vorming op aanvraag

Bent u een persoon met dementie, mantelzorger, burger, vereniging, medewerker in een zorgorganisatie? En wil u meer inzicht verwerven rond het thema dementie, of meer deskundigheid in het omgaan met personen met dementie? In de zorgregio’s Noord West-Vlaanderen en Oostende-Veurne bieden wij daarover vorming aan.

Afhankelijk van uw vormingsvraag en het doelpubliek verkennen we samen met u hoe die vorming best verloopt. Om u een beeld te geven, lijsten we hier enkele vormingsthema’s op:

  • Wat is dementie?
  • De belevingswereld van de persoon met dementie
  • Hoe kan ik contact maken met mensen met dementie? Omgang en communicatie
  • De invloed van dementie op families en familiedynamieken
  • Omgaan met veranderend gedrag bij personen met dementie
  • Dementievriendelijke gemeente: wat en hoe

Onze vormingen worden altijd afgestemd, in nauwe samenwerking met de organiserende instantie, op de noden en behoeften van het publiek.

Heeft u een vormingsvraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen.