Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen

Een uniek samenwerkingsproject voor cognitieve revalidatie en readaptatie

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat in de behandeling en begeleiding van personen met dementie en hun mantelzorgers, gecombineerde medicamenteuze én niet- medicamenteuze interventies een gunstige invloed hebben op het verloop, de functionaliteit, de sociale interactie en de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Geïnspireerd door deze wetenschappelijke evidenties en de ervaringen van de geheugenkliniek in Luik onder de leiding van Eric Salmon lanceerde het RIZIV een oproep voor een proefproject voor geheugenrevalidatie en readaptatie, waarbij één centrum per provincie zou worden erkend voor een periode van 3 jaar. In september 2011 gingen de eerste sessies ‘Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen’ van start. Ondertussen werd de erkenning verlengd tot eind 2016 (RIZIV nummer 7.78.109.25)


Het Brugs project

is een samenwerkingsinitiatief van drie partners met bijzondere expertise in de zorg voor mensen met dementie. De 3 partners hebben in de loop van meer dan 10 jaar een werking opgebouwd met eigen accenten en vanuit verschillende invalshoeken.
Het samenbrengen van deskundige medewerkers en complementaire expertise schept specifieke mogelijkheden.  Cognitieve revalidatie staat immers nooit op zich.  Cognitieve revalidatie is bij voorkeur ingebed in een holistisch totaalaanbod. De multidisciplinaire betrokkenheid binnen en vanuit beide geheugenklinieken en Foton geeft een brede bedding aan deze holistische benadering. Bovendien wordt er gewerkt vanuit een open overleg- en samenwerkingsmodel met de huisarts en alle eerstelijnspartners.

De geheugenrevalidatie vindt plaats  in het Fotonhuis in Brugge en wordt gedragen door een multidisciplinair team met zorgverleners van de 2 geheugenklinieken en van Expertisecentrum Dementie  Foton: een neuroloog, een geriater, 2 neuropsychologen, 2 ergotherapeuten, een maatschappelijk werker en een administratief medewerker.

Folder voor revalidant en mantelzorger

Folder voor verwijzers
(het voorschrift kan opgemaakt worden door een huisarts, neuroloog, geriater of psychiater)


Toelichting: doelstellingen en interventies van het programma cognitieve revalidatie

De praktische uitvoering van een revalidatieprogramma vraagt een zeer geïndividualiseerde benadering.   De centrale doelstelling hierbij is de revalidant en zijn mantelzorger te helpen zich  zo goed mogelijk aan te passen aan de realiteit van het ziekteproces,  zo functioneel en zelfredzaam mogelijk te zijn, en zich zolang als mogelijk en wenselijk is in het natuurlijk thuismilieu te kunnen handhaven. Het programma ondersteunt een optimale participatie aan de familiale en ruimere  sociale context. Er gaat aandacht uit naar het leren omgaan met en aanvaarden van de beperkingen en moeilijkheden.  De draagkracht van zowel de revalidant als de mantelzorger wordt versterkt,  de zorgbelasting wordt verminderd.  De vreugde en de voldoening van het zorgdragen worden zoveel mogelijk ondersteund. De levenskwaliteit van de persoon met dementie en van zijn mantelzorger staan gedurende het hele revalidatieproces centraal.

Om dit alles te realiseren ligt de focus van het revalidatieprogramma uiteraard op het ondersteunen van de cognitieve en functionele zelfredzaamheid, en van het emotioneel welbevinden.

De interventies zijn gericht zowel op de revalidant als op zijn mantelzorger.  Beiden nemen dus deel aan het programma.  De interventies zijn gecombineerd en bestaan uit verschillende componenten:

  • cognitieve training gericht op specifiek neuropsychologische functies
  • evaluatie en advies rond aanpassing van de leefomgeving en cognitieve readaptatie met het aanleren van alternatieve strategieën vanuit vaardigheden en met gebruik van hulpmiddelen (agenda, gsm/telefoon,..) en dit met terugkoppeling naar de mantelzorger
  • psycho-educatie voor zowel de revalidant als de mantelzorger, om de ziekte, de situatie en de moeilijkheden beter te begrijpen, met tips om zich te handhaven en hiermee om te leren gaan, strategieën om stress te controleren, om voor de mantelzorger de zorgbelasting te verminderen en hem voldoening te laten halen uit de zorg die hij biedt
  • advies en psychosociale interventies rond praktische professionele hulpverlening en verdere follow-up.

 

Meer lezen ?

‘Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen’. Een uniek samenwerkingsproject voor cognitieve revalidatie en readaptatie in Brugge
In: Dementie : van begrijpen naar begeleiden. Handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen / Patricia Wildiers (red.). – Brussel, Politeia, editie december 2012.

 

Partners

logo_bedrijf_miniid_18651     logo_sint-jan     120x160_logo foton_r

Geheugenkliniek AZ Sint-Lucas vzw
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge – Assebroek

Centrum voor cognitieve stoornissen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10, 8000 Brugge

Familiezorg West-Vlaanderen vzw (Expertisecentrum dementie Foton)
Biskajersplein 2, 8000 Brugge