Overlegplatforms dementie

opd_juist

Op initiatief van ECD Sophia en ECD Foton werd in elke zorgregio in West-Vlaanderen een Overlegplatform Dementie opgericht. De OPD in Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Veurne behoren de zorgregio van Foton.

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Een OPD is ingebed in een Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en werkt samen met het Expertisecentrum Dementie. Het OPD maakt dementie kenbaar en bespreekbaar, niet alleen bij professionelen en mantelzorgers, maar ook in de bredere maatschappij.

De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit. Een OPD werkt organisatie-overschrijdend.