Algemene info “dementie en nu”

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen voor de mantelzorger. Praktische vragen, zoals ‘Dementie en nu?, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf?

Het helpt om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden door …
• Meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
• Beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
• Mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Om hieraan tegemoet te komen werd het psycho-educatiepakket “dementie en nu” ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.

Het pakket van 10 sessies is bedoeld voor mantelzorgers (partner, broer, zus, zoon, dochter, neef, nicht, buurman, …) van een persoon met dementie of een milde cognitieve stoornis (MCI).
Het programma staat open voor mantelzorgers van personen met elke vorm van dementie en ongeacht het stadium.
De 10 sessies wordt geleid door eenzelfde coach die een opleiding tot coach “Dementie en nu” volgde. Op deze manier heeft u steeds een vertrouwd gezicht voor uw vragen.

Doordat de sessies gegeven worden in kleine groep is er ruimte voor reflectie met lotgenoten. De ervaringen en bekommernissen van de mantelzorger staan centraal. De coach kan de inhoud van de sessies afstemmen op de noden van de deelnemers. Deelname aan dit begeleidingstraject zal u helpen het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie.

Tijdens de sessies krijg je informatie over verschillende thema’s:

– Wat is dementie?
– De leefwereld van mensen met dementie
– Omgaan met zorg
– Omgaan met gedrag
– Omgaan met financiën en veiligheid
– Communicatie met familie en de omgeving over dementie
– Communicatie met de persoon met dementie
– Ethische aspecten.
– Gevoelens en gedachten bij de mantelzorger
– Het in balans brengen van draaglast en draagkracht
– Omgaan met stressvolle situaties en zingeving

Het psycho-educatiepakket wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen aangeboden. Het initiatief waarvan hier sprake wordt georganiseerd door verschillende partners en kadert binnen ‘dementievriendelijk Gent’.

Klik hier voor praktische info
Klik hier voor meer informatie
Klik hier om de partners te bekijken