Escape game over dementie

 

ESCAPE GAME DEMENTIE
Op een leuke en originele manier inzicht verwerven in de wereld van dementie

1 Doelstellingen

‘Bouw aan begrip’ is een project van #ANTcollectief met Expertisecentrum Dementie Paradox als inhoudelijke partner, waarbij een escape game rond het thema dementie werd gebouwd. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij en Stad Gent.

Met de escape game willen we enerzijds verschillende actoren (mantelzorgers, professionelen, familieleden) een ervaring bieden waardoor ze dementie beter begrijpen en bijgevolg op een kwalitatieve manier ondersteuning kunnen vinden/bieden. Een escape game is een spel dat je helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een vertrekpunt voor nabespreking en dialoog.
Anderzijds willen we de maatschappelijke dialoog stimuleren rond deze problematiek. Escape games zijn populair en krijgen veel media aandacht. Door een escape game rond dementie te bouwen zorgen we er voor dat het thema zichtbaar wordt voor een breed publiek. Zeker gezien de stijgende prevalentiecijfers is het belangrijk dat een ruim publiek bewust wordt van de problematiek.

De escape game is dus ideaal om het thema in de kijker te zetten en bespreekbaar te maken of als instrument om professionele hulpverleners inzichten te geven.

Het spel vormt de start, maar om de doelstellingen te bereiken raden we een nabespreking zeer sterk aan.

2 Escape game praktisch

Er werden twee escape games gebouwd: ‘De tuin van Victoria’ en ‘De trein van Edgard’. ‘De trein van Edgard’ richt zicht naar het brede publiek. ‘De tuin van Victoria’ heeft professionele hulpverleners als doelpubliek. Hoewel beide een specifiek doelpubliek hebben, kunnen ze allebei door verschillende groepen gespeeld worden.

2.1 Spelen

De escape games kunnen zelfstandig gespeeld worden door de ontlenende organisatie.
Er is een spelbegeleider vereist die zelf niet meespeelt en tijdens het spel eventueel tips geeft.
De ideale spelervaring voor de escape games wordt bekomen met 6 spelers. Het maximum aantal spelers is 8.
De duur van het spel ‘De tuin van Victoria’ bedraagt 60 minuten. De escapegame voor niet-professionals (de trein van Edgard) duurt 30 min.

2.2 Infrastructuur

Om het spel te kunnen spelen heb je een speelruimte nodig van minimum 4m x 5m.
Daarnaast is er aansluiting nodig op 220V. Verdeelstekker is voorzien, een verlengkabel dien je indien nodig zelf te voorzien.

2.3 Inhoud

De escape games bevatten verschillende soorten puzzels.
Een handleiding is voorzien voor zowel het opzetten van de escape game alsook voor de spelbegeleider. Per puzzel zijn er ‘puzzelinformatiefiches’ die meer achtergrondinformatie meegeven over de doelstelling en de link met dementie. Deze fiches bieden een ondersteuning bij een nabespreking, dewelke sterk wordt aanbevolen om de doelstellingen te bereiken.
Elke speler krijgt na het spelen een postkaart met een aantal belangrijke boodschappen met betrekking tot de omgang met personen met dementie.

2.4 Ontlening

De games kunnen ontleend worden door organisaties met als doel sensibilisering en deskundigheidsbevordering. Ze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Escape game ‘de tuin van Victoria’, bedoeld voor professionele hulpverleners, kan ontleend worden vanaf januari 2020.

Escape game ‘de trein van Edgard’ kan ontleend worden vanaf maart 2020.

De Escape games “de tuin van Victoria”  en “de trein van Edgard ” zijn  niet meer beschikbaar is in 2020.
We nemen op dit moment nog geen reserveringen aan voor 2021.
Vanaf wanneer dit wel mogelijk is, zal dit bekend gemaakt worden via onze facebookpagina. Ook andere initiatieven van ECD Paradox worden daar eerst bekend gemaakt. Hou deze dus zeker in de gaten.

Het spel wordt ontleend van dinsdag (ophalen) tot maandag (terugbrengen). Tot en met 31 december 2021 is de uitleentermijn max. 1 week.
Het spel kan worden vervoerd in een normale auto. Achterbankzetels moeten kunnen worden platgelegd voor een vlot transport.

2.5 Kosten

Het uitlenen van de escape game gebeurt altijd via reservatie bij het Expertisecentrum Dementie Paradox.
Het materiaal wordt door de lener zelf afgehaald (telkens op dinsdag) en terug gebracht naar het ECD Paradox (telkens op maandag).

De kosten bedragen 150,00 euro per week (In de prijs inbegrepen: ontlening voor 1 week + 1 plaats in een trainer de trainer sessie)

Bij schade (niet door slijtage) wordt de effectieve kost aangerekend van het te vervangen onderdeel.

2.6 Nabespreking

Een nabespreking wordt zeer sterk aanbevolen. Op die manier kunnen spelers onder begeleiding hun ervaringen delen, leren van elkaar en extra kennis opdoen.

Om een goede nabespreking van de escape game te kunnen doen, raden we iemand aan die én kennis heeft over dementie én zich vertrouwd voelt met het begeleiden van een nabespreking. Een organisatie staat vrij om dit zelf te organiseren.

ECD Paradox biedt periodiek een workshop aan voor potentiële spelbegeleiders. Tijdens de workshop krijgen deelnemers de nodige ondersteuning om zowel de spelbegeleiding als de nabespreking op een kwalitatieve manier vorm te geven. Er worden methodieken en tools aangereikt.

Klik hier voor meer info over de workshop voor spelbegeleiders “Aan de slag met de tuin van Victoria

Een nabespreking door een medewerker van Expertisecentrum Dementie Paradox kan eveneens worden aangevraagd.