Escape game over dementie

 

ESCAPE GAME DEMENTIE
Op een leuke en originele manier inzicht verwerven in de wereld van dementie


1 Doelstellingen

‘Bouw aan begrip’ is een project van #ANTcollectief met Expertisecentrum Dementie Paradox als inhoudelijke partner, waarbij een mobiele en ontleenbare escape game rond het thema dementie werd gebouwd. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij en Stad Gent.

Met de escape game willen we enerzijds verschillende actoren (mantelzorgers, professionelen, familieleden) een ervaring bieden waardoor ze dementie beter begrijpen en bijgevolg op een kwalitatieve manier ondersteuning kunnen vinden/bieden. Een escape game is een spel dat je helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een vertrekpunt voor nabespreking en dialoog.
Anderzijds willen we de maatschappelijke dialoog stimuleren rond deze problematiek. Escape games zijn populair en krijgen veel media aandacht. Door een escape game rond dementie te bouwen zorgen we er voor dat het thema zichtbaar wordt voor een breed publiek. Zeker gezien de stijgende prevalentiecijfers is het belangrijk dat een ruim publiek bewust wordt van de problematiek.

De escape game is dus ideaal om het thema in de kijker te zetten en bespreekbaar te maken of als instrument om professionele hulpverleners inzichten te geven.

2 Escape game praktisch

Er werden twee escape games gebouwd: ‘De tuin van Victoria’ en ‘De trein van Edgard’. ‘De trein van Edgard’ richt zicht naar het brede publiek. ‘De tuin van Victoria’ heeft professionele hulpverleners als doelpubliek. Hoewel beide een specifiek doelpubliek hebben, kunnen ze allebei door verschillende groepen gespeeld worden.
De escapegames zijn mobiel en ontleenbaar en worden dus op een door de ontlenende organisatie zelf gekozen locatie gespeeld.

2.1 Spelen
De escape games kunnen zelfstandig gespeeld worden door de ontlenende organisatie.
Er is een spelbegeleider vereist die zelf niet meespeelt en tijdens het spel eventueel tips geeft. De spelbegeleider heeft bij voorkeur een workshop gevolgd ‘aan de slag met de escapegame’, die inbegrepen is in de verhuurprijs van de escapegame (zie 2.6).
De ideale spelervaring voor de escape games wordt bekomen met 6 spelers. Het maximum aantal spelers is 8.
De duur van het spel ‘De tuin van Victoria’ bedraagt 60 minuten. De escapegame voor niet-professionals (de trein van Edgard) duurt 30 min.

2.2 Infrastructuur
Om het spel te kunnen spelen heb je een speelruimte nodig van minimum 4m x 5m.
Daarnaast is er aansluiting nodig op 220V. Verdeelstekker is voorzien, een verlengkabel dien je indien nodig zelf te voorzien.

2.3 Inhoud
De escape games bevatten verschillende soorten puzzels.
Een handleiding is voorzien voor zowel het opzetten van de escape game alsook voor de spelbegeleider. Per puzzel zijn er ‘puzzelinformatiefiches’ die meer achtergrondinformatie meegeven over de doelstelling en de link met dementie. Deze fiches bieden een ondersteuning bij een nabespreking, dewelke sterk wordt aanbevolen om de doelstellingen te bereiken.
Elke speler krijgt na het spelen een postkaart met een aantal belangrijke boodschappen met betrekking tot de omgang met personen met dementie.

2.4 Nabespreking
Het spel vormt de start, maar om de doelstellingen te bereiken raden we een nabespreking zeer sterk aan.
Op die manier kunnen spelers onder begeleiding hun ervaringen delen, leren van elkaar en extra kennis opdoen.
Om een goede nabespreking van de escape game te kunnen doen, raden we iemand aan die én kennis heeft over dementie én zich vertrouwd voelt met het begeleiden van een nabespreking. Een organisatie staat vrij om dit zelf te organiseren.
Deelnemers aan de workshop ‘aan de slag met de escapegame’ krijgen tips en tricks aangeboden over zowel de begeleiding tijdens het spel als voor een nabespreking.
Begeleiding en/of nabespreking door een medewerker van Expertisecentrum Dementie Paradox kan eveneens worden aangevraagd.

2.5 Ontlening

De games kunnen ontleend worden door organisaties met als doel sensibilisering en deskundigheidsbevordering. Ze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Het uitlenen van de escape game gebeurt via online reservatie (zie onder).
De uitleentermijn bedraagt telkens 1 week.

Het materiaal wordt door de lener zelf afgehaald en terug gebracht.
De spelen kunnen worden vervoerd in een normale auto. Bij voorkeur worden achterbankzetels platgelegd voor een vlot transport.

! NIEUW VANAF 25 januari 2024:

extra versie van ‘De trein van Edgard’ beschikbaar met ophaalpunt te Turnhout

Alzheimer Liga Vlaanderen VZW liet een extra versie maken van de escapegame ‘De trein van Edgard’ en stelt deze ook ter beschikking van geïnteresseerde organisaties. De reservaties van deze extra game verlopen eveneens volgens deze website en volgens dezelfde voorwaarden.
Let op bij het reserveren dat u bij het juiste ophaalpunt reserveert.

 

Ophaalpunten en ophaalmomenten

Ophaalpunt GENT: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent.
Ophalen op dinsdagvoormiddag vanaf 9u, terugbrengen op maandag voormiddag voor 11u.
Indien maandag een feestdag is, vragen wij om de game terug te brengen de vrijdag ervoor (tussen 9u en 11u00).
Contact ophaalpunt Gent: 09 233 14 38.

Ophaalpunt TURNHOUT: Alzheimer Liga Vlaanderen VZW, Rubensstraat 104, 2300 Turnhout.
Ophalen op maandagnamiddag tussen 16u – 17u, terugbrengen op maandagvoormiddag voor 11u.
Indien maandag een feestdag is, kan de game op dinsdag teruggebracht en opgehaald worden ipv maandag.
Contact ophaalpunt Turnhout: 014 43 50 60.

Kosten
De kosten voor een ontlening bedragen 250,00 euro per week. In deze prijs zit de ontlening van de game inbegrepen alsook 1 plaats voor de workshop ‘aan de slag met de escapegame’. Deze plaats dient apart bevestigd te worden – zie 2.6. Na reservatie ontvang je van ons een factuur met de nodige betalingsgegevens

Annulatie
Overeenstemmend met onze algemene vormingsvoorwaarden, gelden ook voor de escapegames en de bijhorende plaats in de workshop annulatievoorwaarden.

Annulatie door ECD Paradox

ECD Paradox behoudt zich het recht voor om opleidingen/activiteiten te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer overmacht optreedt. In dat geval wordt je daar tijdig van op de hoogte gesteld en wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort of samen gezocht naar een mogelijk alternatief.

Annulatie door de aanvrager

Een annulering gebeurt uitsluitend schriftelijk of per mail.

Bij een annulering langer dan 14 dagen voor aanvang (van zowel workshop als escapegame), wordt € 15 administratiekosten aangerekend. Als je minder dan 14 dagen voor aanvang annuleert, betaal je de volledige prijs. Indien je niet aanwezig bent op de workshop of de escapegame niet wordt opgehaald, blijft uiteraard het volledige cursusgeld verschuldigd.

Een collega kan altijd kosteloos jouw plaats innemen in de workshop.
Volgde je reeds de workshop en wordt het spelen van de game geannuleerd, wordt er 50,00 euro in rekening gebracht voor de workshop, aangevuld met de verschuldigde kosten van de annulering van de escapegame.

Alle eventueel verschuldigde bedragen worden verrekend met het reeds betaalde bedrag bij reservering van de escapegame. Het saldo wordt teruggestort.

Bij schade (niet door slijtage) wordt de effectieve kost aangerekend van het te vervangen onderdeel.

2.6 Workshop ‘Aan de slag met de escapegame’
ECD Paradox biedt periodiek een workshop aan voor potentiële spelbegeleiders. Eén plaats voor deze workshop is inbegrepen in de prijs voor ontlening (tijdig je plaats voor de workshop bevestigen).
Tijdens de workshop krijgen deelnemers de nodige ondersteuning om zowel de spelbegeleiding als de nabespreking op een kwalitatieve manier vorm te geven. Er worden methodieken en tools aangereikt.

De data voor de workshops zijn:

Aan de slag met “de tuin van Victoria”:

Locatie: Nieuwe Melac – Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, Dorpsstraat 31, 9052 Gent

  • Donderdag 6 juni 2024 – Voormiddag (9u30-12u30) 
  • Donderdag 6 juni 2024 – Namiddag (13u30-16u30) 

 Aan de slag met “de trein van Edgard”:

Locatie: Nieuwe Melac – Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, Dorpsstraat 31, 9052 Gent

  • Donderdag 6 juni 2024 – Voormiddag (9u30-12u30) 
  • Donderdag 6 juni 2024 – Namiddag (13u30-16u30) 

Aan de slag met “de trein van Edgard”:

Locatie: Alzheimer Liga Vlaanderen, Rubensstraat 104, 2300 Turnhout

  • Donderdag 29 februari 2024 – Namiddag (13u30-16u30)
  • Donderdag 5 september 2024 – Namiddag (13u30-16u30)

Na reservatie van een van de games, krijgt u een link toegestuurd waarin u deze plaats kan bevestigen.
Extra deelnemers aan de workshop kunnen ingeschreven worden aan 50,00 euro per persoon.

2.7 Reserveren