Tijdig opstarten palliatieve zorg in het woonzorgcentrum (voor mensen met dementie)

Project tijdig opstarten palliatieve zorg in het woonzorgcentrum (voor mensen met dementie)

Als je de diagnose ‘kanker’ krijgt en je kan niet meer behandeld worden, dan legt men snel de link naar palliatieve zorg. Ongeacht hoeveel tijd er nog rest.

Voor ouderen bij wie de gezondheidstoestand langzaam achteruit gaat en/of mensen met dementie komt het einde vaak geleidelijk, sluipend. Zij lijden ook aan een chronische progressieve ziekte, doch we staan er niet altijd bij stil om tijdig palliatieve zorg op te starten. We merken vaak dat palliatieve zorg de laatste 2 à 3 dagen van het leven opgestart wordt. Te laat, wij beschouwen dit immers als levenseindezorg. Het woonzorgdecreet gaat hier ook vanuit. Het woonzorgcentrum dient belang te hechten aan vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg én levenseindezorg.

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en het Expertisecentrum Dementie Paradox willen jou en je organisatie helpen om dit in de praktijk te brengen. We vinden het belangrijk dat bij ouderen en/of mensen met dementie tijdig palliatieve zorg opgestart wordt, ongeacht de levensverwachting, maar wel afhankelijk van de zorgnoden. Familie en bewoners hebben recht op ondersteuning en begeleiding tijdens de laatste fase van het leven. Maar wanneer begint die laatste levensfase? Ook hier bieden wij handvatten voor. Het is onze wens om de palliatieve zorg in zijn totaliteit te bekijken (en dus niet enkel als levenseindezorg) en zo deze uit de taboesfeer te halen.

Expertisecentrum Dementie Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo ontwikkelden samen met enkele woonzorgcentra praktische tools die ondersteunend kunnen zijn om vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg vorm en gestalte te geven binnen een woonzorgcentrum Op deze website stellen wij de tools voor. De verschillende documenten zijn nagelezen door meerdere referentiepersonen palliatieve zorg en dementie. De documenten en tools zijn specifiek ontwikkeld om te gebruiken in WZC. Ze zijn bedoeld om palliatieve zorg tijdig te starten, zowel bij bewoners met als bij bewoners zonder dementie.Wij hechten er veel belang aan dat de documenten praktisch bruikbaar zijn. Je kan de documenten downloaden en afprinten. Ze zijn kant en klaar. Je kan ze ook kopiëren naar een Word-document en aanpassen naar de werking van jouw organisatie.

De inhoud van deze brochures mag gebruikt worden mits verplichte bronvermelding ‘Project tijdig opstarten palliatieve zorg in het woonzorgcentrum (voor mensen met dementie), 2020, ECD Paradox, Palliatieve Zorg Gent- Eeklo’.

Voor meer informatie, vorming en ondersteuning bij gebruik en implementatie kan u terecht bij Palliatieve zorg Gent-Eeklo en bij het Expertisecentrum dementie Paradox.

ECD Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo ontwikkelden dit samen met deze woonzorgcentra:

– WZC sint-Jozef – Exalta – Gent
– WZC Domino en WZC Tempelhof –Gent
– WZC Ave Maria – Sleidinge

OVERZICHT:

1 Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in het woonzorgcentrum – Brochure voor bewoners

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

2 Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in het wzc – Brochure voor de naasten van de persoon die niet kan (mee)beslissen

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

3 Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg – Brochure voor artsen en andere professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

4 Knipperlichten voor de opstart van palliatieve zorg – Brochure voor professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

5 Knipperlichten palliatieve zorg

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

6 Aanpassen van het zorgleefplan in functie van zorgdoel en zorgnoden – Leidraad voor professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

7 Zorgpad levenseinde – Checklist voor professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

8 Het sterven nabij – Brochure voor naasten

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

9 Zorg na het overlijden – Brochure voor professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

10 Leidraad nazorggesprek voor professionele medewerkers

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

11 Schriftelijk evaluatieformulier van de zorg (in te vullen door de naasten)

Klik hier om dit document te lezen.
Klik hier voor de afdrukversie.

12 Evaluatie van palliatieve zorg – Reflectief debriefingsinstrument voor professionele medewerkers

Klik hier hier om dit document te lezen.
Klik hier hier voor de afdrukversie.