Inhouse vorming

Indien u een vorming wenst te organiseren in uw organisatie, dan kunt u beroep doen op ECD Paradox.

ECD Paradox maakt een vormingsaanbod steeds op maat van de aanvrager. We gaan daarom graag met u in gesprek om samen te zoeken naar de vraag achter de vraag en te komen tot een antwoord dat een effectieve impact nastreeft.

Voor alle info en aanvragen rond vorming, kan u zich wenden tot onze vormingsverantwoordelijke: annelien.vangansbeke@dementie.be