Opleiding tot “maaltijdcoach dementie”

Opleiding tot “maaltijdcoach dementie”

Visie

De waarde van het maaltijdgebeuren is zeer groot in een mensenleven en blijft dat hebben wanneer mensen hulpbehoevend worden.
Een kwaliteitsvol maaltijdgebeuren heeft een rechtstreekse positieve impact op de kwaliteit van leven. Dat geldt ook en in het bijzonder voor personen met dementie.
De manier waarop het maaltijdgebeuren verloopt, kan echter wel veranderen.
Het Expertisecentrum Dementie Paradox streeft naar kwaliteitsvolle maaltijdzorg. we verstaan hieronder: het verlenen van zorg met de nodige kennis, vaardigheden en juiste attitude. Het betekent ook een engagement nemen om voortdurend te blijven zoeken naar verbetering.

Maaltijdcoach dementie

ECD paradox wil de kennis, vaardigheden en attitude bij hulpverleners ten aanzien van kwaliteitsvolle maaltijdzorg bij personen met dementie verhogen en verdiepen. We zetten hiervoor in op maaltijdcoaches dementie.
Dit zijn personen die een kwaliteitsvol maaltijdbeleid ontwikkelen en implementeren, samen met een deskundig team, binnen de organisatie (zowel residentieel, semi-residentieel, thuiszorg als ziekenhuis). Ze fungeren als aanspreekpunt voor collega’s, familie en personen met dementie.

Opleiding

Duurtijd: De 3,5- daagse opleiding zorgt ervoor dat de toekomstige maaltijdcoach de nodige ondersteuning krijgt om zijn/haar taak opeen kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Methodologie: In de opleiding wordt er zeer interactief gewerkt, onder het motto “door te proeven,leer je meer”. Er is een evenwicht tussen theoretische en praktische input en uitwisseling tussen cursisten.
Tijdens de opleiding worden de cursisten gemotiveerd om het geleerde te vertalen naar de praktijk door hun bestaande maaltijdbeleid onder de loep te nemen en verbeteracties op te zetten. Die worden op de laatste opleidingsdag (follow up sessie)voorgesteld en besproken.

Inschrijven: inschrijven voor de opleiding “maaltijdcoach dementie” 2024 is momenteel nog niet mogelijk, blijft u graag op de hoogte van nieuwe opleidingen volg dan onze Facebookpagina, Instagram of nieuwsbrief.

Info: bij vragen stuur gerust een mail of telefoneer naar 09 233 14 38.

Cursist

Profiel: Paramedicus, animator, diëtist, verpleegkundige,zorgkundige, leidinggevende, kok,…
Kortom: iedereen die de rol en engagement van maaltijdcoach dementie op zich wil nemen.

Cursist verwerft:

Kennis

 • verschillende vormen van dementie en de relatie tot maaltijdzorg
 • preventie dementie en de impact van voeding
 • gezonde voeding bij ouderen
 • aspecten tot maaltijdbeleving
 • inzicht in slikstoornissen en voedingsproblemen

Vaardigheden

 • aanpak van slikstoornissen
 • aanpak van voedingsproblemen
 • principes van mond- en maaltijdzorg
 • inleiding tot verander- en projectmanagement
 • aan de slag met het vormingspakket

Attitude

 • ethisch reflecteren op maaltijdzorg
 • de rol als maaltijdcoach in de organisatie

Data en tijdstip

Data voor najaar 2024 nog te bepalen

Locatie

Nog te bepalen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot deze opleiding via onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief.