DEMETRA – Enhancing Formal Caregiver Skills in Dementia Care

 

Het Expertisecentrum Dementie Paradox in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Emmaüs Ouderenzorg vormen de Belgische partners van het Europese project ‘Enhancing Formal Caregiver Skills in Dementia Care’ (DEMETRA). De andere partners van het project zijn Ad Personam (Italië), Parma University (Italië), LRA Enzkreis (Duitsland), Health Department of Lower Silesian Marshall Office (Polen), SZL Seniorenzentren Linz (Oostenrijk) en SERN (Zweden).

Situering

Een pilootstudie van de universiteit van Parma (2016) toont aan dat tussen 53% en 72% van de zorgverleners die tewerkgesteld zijn in woonzorgcentra emotionele (droefheid, hulpeloosheid, emotionele uitputting en woede-uitbarstingen) en psychofysiologische stoornissen (hoofdpijn, spierspanningen en slaapproblemen) rapporteren. Het laag welbevinden wordt deels toegewezen aan de relatie met ouderen. Tevens blijkt uit de studie dat er een lage tevredenheid is over het beroepsleven.

Doelstelling

Het project ‘Enhancing Formal Caregiver Skills in Dementia Care’ (DEMETRA) heeft als doelstelling om een training over het welbevinden van zorgverleners te ontwikkelen, transnationaal en lokaal te implementeren en te evalueren. Het project zet in op:

  1. het ontwikkelen van een training waarin formele zorgverleners nieuwe concepten en vaardigheden in het managen van een lang termijn zorgrelatie leren en ervaren;
  2. het opleiden van trainers die kennis uitwisselen en de lokale context en methodieken ondersteunen;
  3. het verbeteren van het welbevinden van formele zorgverleners door het inzetten op een multidimensionele benadering  (beweging, cognitieve en emotionele vaardigheden, mindfullness);
  4. het delen van de beste praktijken m.b.v. de implementatie van de lokale trainingen;
  5. het ontwikkelen van een zorgconcept gebaseerd op (vertrouwens)relaties (kern = het welbevinden van zorgverleners en personen met dementie).

Het project DEMETRA loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2020.

Projectresultaten

  • Een evidence-based theoretisch kader om het welbevinden, stressmanagement en emotionele vaardigheden van zorgverleners in de ouderensector te beoordelen, valideren en herkennen. Het theoretisch kader omvat een programma over positieve psychologie, op mindfulness gebaseerde stressmanagement en relationele competenties;
  • Een Multimedial Open Online Content (MOOC) rond welbevinden (houding en gedrag);
  • Formele en interactieve trainingen met psychosociale experten, met als resultaat een draaiboek rond stressmanagement technieken in de zorg voor ouderen (geïnspireerd op het theoretisch kader);
  • Een model om zorgverleners in de ouderensector te ondersteunen om maatschappelijke kosten van werkgerelateerde aandoeningen te reduceren.