Projecten

Eén van de doelstellingen van ECD Paradox is om dementie blijvend onder de aandacht te houden. Dit kan onder meer door regionale projecten rond dementie op te zetten of te ondersteunen.

Projecten hebben als doel een veranderingsproces op gang te zetten. Het zijn tijdelijke initiatieven en spelen in op bestaande noden in de zorg voor en begeleiding van personen met dementie en hun omgeving.

Eerder gerealiseerde projecten:

  • De Bovenkamer: allereerste gezelschapsspel over dementie nu verkrijgbaar
  • De stem als sleutel tot belevingsgericht contact
  • Kleinschalig genormaliseerd wonen voor ouderen met dementie
  • Met andere woorden, gedichten over dementie
  • Provinciaal project
  • Werkgroep belevingsgerichte begeleiding
  • Werkgroep logopedie en dementie
  • Niet Pluis Gevoel Meetjesland – Project vroegdetectie dementie
  • Campagne rond jongdementie
  • Enhancing Formal Caregiver Skills in Dementia Care (DEMETRA)