Meer informatie “dementie en nu”

 

 

 

 

 

Klik hier om de folder te bekijken en te downloaden.

Meer informatie over dit specifiek begeleidingstraject kan u bekomen via ECD Paradox:

Meer algemene informatie over het “Dementie en nu” traject kan je vinden op:
http://www.dementieennu.info/

Meer informatie over het Inloophuis Dementie kan je vinden op:
http://www.ocmwgent.be/Inloophuisdementie.html