Samenwerking

In Vlaanderen zijn er 10 Expertisecentra Dementie actief, die erkend zijn en ondersteund worden door de Vlaamse Overheid. We vertrekken vanuit een gedeelde missie en gemeenschappelijke doelstellingen. De uitwisseling hieromtrent vormt de basis van onze samenwerking en een garantie voor verdere groei.

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen is er een nauwe samenwerking met ECD Meander, het collega-ECD in Dendermonde. Maar meer nog dan het uitwerken van de gemeenschappelijke doelen en acties op Vlaams niveau, willen ECD Paradox en ECD Meander zoeken naar manieren om hun dagelijkse werking op elkaar af te stemmen om in te spelen op de noden op provinciaal gebied.

Vragen kunnen naar elkaar worden doorverwezen en projecten kunnen gezamenlijk worden uitgewerkt.

Regionale samenwerkingsverbanden zijn uiterst belangrijk voor elk Expertisecentrum Dementie, zo ook voor ECD Paradox. Enkel op die manier kunnen we onze missie effectief ook waar maken. Zowel professionele organisaties in de thuiszorg als residentiële zorg, overkoepelende samenwerkingsinitiatieven als niet-professionele organisaties maken onderwerp uit van ons ruime netwerk.