Praatcafés

Een praatcafé dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het streeft het gemoedelijke karakter na van een gewoon café. Ook de personen met dementie zijn uiteraard welkom.

Tijdens het praatcafé wordt telkens een gastdeskundige geïnterviewd over een bepaald aspect van dementie. Vaak wordt ook een familielid van een persoon met dementie uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Dit maakt het thema herkenbaarder. Zowel tijdens als na het interview is het publiek vrij om vragen te stellen.

Het praatcafé heeft niet de bedoeling een vormingsavond te zijn en de informele, ongedwongen sfeer biedt de kans om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere familieleden en met professionelen uit diverse organisaties. Ze moedigt deelnemers aan hun problemen in de openheid te brengen. Gewoon luisteren kan echter ook.

Het praatcafé organiseert de avonden steeds rond een ander thema. Zo kunt u bijvoorbeeld een thema-avond verwachten waarin wordt uitgelegd wat dementie is, hoe het geheugen werkt, hoe iemand die dementeert zich waarschijnlijk voelt, maar er kunnen ook familieleden aan het woord komen die al heel wat ervaring hebben opgedaan, enz.

Om iedereen in de provincie de kans te geven om zo dicht mogelijk in zijn of haar buurt naar een praatcafé dementie te komen, vragen we de medewerking aan verschillende organisaties en diensten om de handen in elkaar te slaan. Het praatcafé moet de vrucht zijn van een regionale samenwerking in het zorgcircuit.

Elke plaatselijke organisatie is verantwoordelijk voor het zoeken van een gezellige locatie, muziek, catering.

ECD Paradox heeft binnen dit concept vooral een ondersteunende taak. Het stuurt inhoudelijk het praatcafé, brengt verschillende mogelijke thema’s aan en helpt bij het zoeken naar gastsprekers.