Basisvorming

Een basisvorming is bedoeld voor een publiek dat weinig of geen voorkennis heeft over dementie. In eerste instantie worden tijdens een basisvorming een aantal veel voorkomende misverstanden opgehelderd. We leggen uit wat dementie is en wat de belevingswereld is van iemand die dementie heeft. We hechten veel belang aan hoe wij als omgeving, als familie of vriend of als hulpverlener, het beste kunnen omgaan met mensen met dementie.