Spelmateriaal

Spelmateriaal

Wil jij je vorming, je praatcafé of infoavond op een meer speelse manier presenteren? Maak dan kennis met ons spelmateriaal dat speciaal werd ontwikkeld om bepaalde thema’s makkelijker en anders bespreekbaar te maken. Hieronder kan je een greep uit ons assortiment vinden.

1. Oog voor mantelzorg

 

 

 

 

 

 

Wat is het?

We willen  hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen. Dit betekent  dat men leert naar een casus te kijken vanuit drie verschillende invalshoeken: de mantelzorger, de hulpvrager en de hulpverlener. Dit  helpt de deelnemers zich te verplaatsen in de leefwereld van de mantelzorger (en de cliënt).

Het vormingsmateriaal bestaat uit een reeks van 13 casussen (10 ambulante zorg, 3 residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van cliënt, mantelzorger en hulpverlener aan bod komt. Er is ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor de organisatie van een vormingssessie.

Hoe spelen?

Het spel kan aangeboden worden aan 3 tot 21 personen. De deelnemers worden verdeeld over de drie zijden van de piramide. Elke zijde speelt het spel vanuit zijn eigen invalshoek (zorgverlener, mantelzorger, cliënt). Aan de hand van casussen wordt er samen nagedacht over  oplossingen voor bestaande problemen in de praktijk.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op 1 van onze adressen: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven of de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

2. Het ganzenbordspel

ganzenbordspel

(Thema: dementie en omgaan met rouw, draaglast-draagkracht, rolomkering, zelfzorg, hulp toelaten,…)

Dit ganzenbordspel is gebaseerd op het klassieke en gekende bordspel.

Wat is het?

Het spel bestaat uit een speelbord (plastieken zeil), een zachte dobbelsteen, 4 pionnen (plastieken eendjes van verschillende kleuren) en gelamineerde kaartjes met opdrachten. Alles zit verpakt in een grote plastieken opbergkoffer. De bijgevoegde handleiding geeft instructies hoe men het spel kan spelen.

Hoe spelen?

Het ganzenbordspel wordt best gespeeld in 3 of 4 gelijke groepjes van 3 tot 5 personen. Op die manier kan je met een groep van 9 tot 20 personen een dagdeel aan de slag over bovenstaande thema’s.  De doelgroep zijn mantelzorgers die zorgen voor een persoon met dementie. Een creatieve spelbegeleider kan de opdrachten herformuleren en ook toepassen naar medewerkers uit de zorgsector.

Doel van het spel?

De bedoeling van het spel is enerzijds in zo weinig mogelijk beurten (om ter snelst) de pion van de eigen ploeg  van het begin naar het einde van het spel te voeren om er te kunnen picknicken en relaxen. Anderzijds gebruiken we dit ganzenbordspel als een fijne methodiek om in groep met lotgenoten te praten over moeilijk bespreekbare of beladen thema’s zoals: diagnosestelling, afscheid nemen, opnieuw naar de toekomst kijken, zelfzorg, omgaan met rolomkering, zorg toelaten,… Deze methodiek leent zich perfect voor het gebruik ervan in familiegroepen, lotgenotencontacten en op praatcafés dementie.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op 1 van onze adressen: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven of de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

3. Het Mens-erger-je-nietspel

500x236_mens erger je niet

(Thema: inzicht krijgen in het gedrag van personen met dementie, voorkomen van en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, …)

Deze spelmethodiek is gebaseerd op het gekende mens-erger-je-nietbordspel.

Wat is het?

Het spel bestaat uit een plastieken zeil (groot spelbord), een zachte dobbelsteen, 16 rubberen schijven (de pionnen), gelamineerde kaartjes met opdrachten en een overzichtstabel met alle gedragselementen, inclusief: hoe beter wel/niet te reageren.

Alles zit verpakt in een grote plastieken opbergkoffer. De bijgevoegde handleiding geeft instructies hoe men het spel kan spelen.

Hoe spelen?

Het mens-erger-je-nietspel wordt best gespeeld in 2 of 4 gelijke groepjes van 3 tot 5 personen. Op die manier kan je met een groep van 6 tot 20 personen een dagdeel aan de slag met “inzicht krijgen in het ontstaan van en omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag”. Het is gewenst dat de spelers gelijkmatig langs het bord verdeeld zijn. Speelt men bijvoorbeeld met 3 groepjes spelers, dan wordt een groepje spelers niet direct door een ander groepje achtervolgd, waardoor die een oneerlijk voordeel heeft.

De doelgroep zijn mantelzorgers (partners en kinderen) die zorgen voor een persoon met dementie. Een creatieve spelbegeleider kan de opdrachten herformuleren en ook toepassen naar medewerkers uit de zorgsector.

Doel van het spel?

Mens-erger-je-niet als vormingsmethodiek

Uiteraard gebruiken wij dit mens-erger-je-nietspel als een fijne methodiek om in groep met lotgenoten te praten over hoe de verschillende gedragingen, die kenmerkend zijn bij personen met dementie, te herkennen. Bovendien wisselen we in groep tips uit over hoe je beter wel/niet omgaat met dit gedrag. Tenslotte krijgen de deelnemers inzichten in hoe het gedrag ontstaat of zelfs kan voorkomen worden.

Deze inzichten worden verkregen doordat op willekeurige vlakken op het speeldoek opdrachten liggen.  Een team wiens pion op zo’n vlak belandt, leest luidop de opdracht voor.  De deelnemers gaan in het eigen team deze opdracht bespreken.  De spelbegeleider gaat langs bij de verschillende teams en kan vragen stellen of op de achtergrond mee luisteren.  Van zodra het geroezemoes stil valt, worden de bevindingen in grote groep gedeeld.  De spelbegeleider kan op het overzicht meer toelichting geven bij de opdracht door te vertellen hoe dit gedrag meestal ontstaat en door enkele tips mee te geven over hoe je beter wel/niet omgaat met dit gedrag.

Deze methodiek leent zich perfect voor het gebruik ervan in familiegroepen, lotgenotencontacten en op praatcafés dementie. Het thema “mens-erger-je-niet” is zeer herkenbaar bij de doelgroep deelnemers.  Ze zijn vaak volleerde ervaringsdeskundigen in het omgaan met frustraties. Vandaar “mens-erger-je-niet”.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op 1 van onze adressen: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven of de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

4. Waarden-en normenspel

waarden en normenspel

Wat is het?
Het waarden- en normenspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 3 groepen:

  • Waarden – Centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie richtinggevend voor ons handelen? Bijvoorbeeld: rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit.
  • Thema’s – Geven terreinen weer waarop waarden concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voorbeelden: leidinggeven, verzorging, media en politiek.
  • Normen – Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in groepen? Voorbeelden van groepsnormen: ‘je moet jezelf zien te redden’ en ‘je mag fouten maken’. Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.

Toepassingsmogelijkheden

  • Bewustwording van eigen waarden en normen
  • Samenwerken in teams
  • Discussie over organisatiewaarden
  • Bespreken en veranderen van groepsnormen
  • Loopbaanplanning en coaching

Gegevens

Waarden- en normenspel

ISBN 9789074123082

Te bestellen via de boekhandel, internet of Centrum Informatieve Spelen (www.spelinfo.be)

Voorgestelde vormingsmethodiek

Aan de hand van enkele tientallen kaartjes, met waarden die nodig zijn in de zorg voor personen met dementie, stelt elke deelnemer voor zichzelf zijn/haar eigen waarden top-3 op. We vergelijken deze met een andere deelnemer en stellen per 2 onze gezamenlijke waarden top-3 op. Dan per 4, per 8,… tot er 2 groepen over blijven. Groep A tracht groep B te overtuigen om hun waardentop over te nemen en omgekeerd. Doel is om tot 1 groepswaardentop-3 te komen.  Dit vraagt om heel wat overleg, maar vormt een schitterende basis om als team mee verder te werken. Vanaf dat moment kan elke actie op de werkvloer worden getoetst aan de gekozen waardenlijst.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden en kost €3 per 3 weken in jouw bezit. We vragen geen waarborg.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

5. Fotoreeks Grijs-in-kleur

250x333_grijs in kleur

Wat is het?

Deze fotoreeks van Nele Delvoye (foto’s) met tekst van Paul Braem brengt ouderen in woord en beeld. Het is een inleefspel met 47 foto’s, tekst op de achterzijde. De handleiding bevat inspirerende tips om de foto’s in vormingen te gebruiken of als start van een praatavond.

Je kan de fotoreeks hier bestellen

Uitlenen?

Deze fotoreeks kan ontleend worden bij Memo en kost €3 per 3 weken in jouw bezit. We vragen geen waarborg.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

6. Ervaringsgerichte toolbox dementie

Wat is het?

Uitgangspunten en doelstelling
De toolbox dementie is ontwikkeld om (toekomstige) zorgprofessionals en mantelzorgers de nodige kennis en inzichten te geven over het functioneren van een persoon met dementie in het dagelijkse leven. De toolbox dementie sluit aan bij de basisprincipes beschreven in het Dementieplan Vlaanderen. De aangeboden toolbox werkt ervaringsgericht. Hierbij staat de beleving en de ervaring van deelnemers tijdens het leren centraal. Door om te gaan met specifieke situaties en hierop te reageren wordt een beroep
gedaan op kennis en inzichten, vaardigheden, en het omgaan met emoties en achterliggende opvattingen. De toolbox dementie draagt bij tot een betere levenskwaliteit van de cliënt en zorgt er bovendien voor dat zorg op maat mogelijk is.

Opbouw van de sessie
De toolbox dementie bestaat uit twee onderdelen: het ervaringsgericht parcours op zich met de meest voorkomende symptomen van dementie en een nabespreking. Het geheel duurt twee uur.

Verwelkoming en situering
Uitvoeren van het traject aan de hand van de instructiekaarten
Reflectiemoment
Een uitbreiding van deze sessie is mogelijk aan de hand van een bijkomend didactisch pakket.

Thema’s
Rond onderstaande stoornissen wordt gewerkt
1. Communiceren met de persoon met dementie
2. Voorwerpen niet herkennen (agnosie)
3. Desoriëntatie in tijd
4. Angst
5. Prikkelverwerking
6. Geheugenproblemen
7. Handelingen niet in de juiste volgorde kunnen uitvoeren (apraxie) en individuele
verschillen
8. Woordvindingsstoornissen (afasie)

Uitlenen?

De toolbox kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €50 + €10 administratieve kost. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als de toolbox onbeschadigd wordt teruggebracht op 1 van onze adressen: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven of de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be

7. Verlieskoffer

De verlieskoffer

een hulpmiddel voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en professionele hulpverleners

Wat is het?

Afscheid nemen is moeilijk.
Het hoort bij het leven maar is voor iedereen en in iedere situatie anders.
Telkens opnieuw.
Het gemis went immers nooit.
Bij dementiezorg is er bovendien een dubbel gemis, een gemis op gemis.
Dementie is onder andere een proces van voortdurend afscheid nemen.
En als het moment van het overlijden is aangebroken, dan missen we daarbovenop vaak dat laatste contact, die laatste herkenning, dat laatste woord.

Onze collega’s van ECD Tandem ontwikkelden samen met ECD Orion ism PGN een ‘verlieskoffer’ met  verschillende methodieken om rouw en verlies op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken bij zowel personeel als bewoners, mantelzorgers en familieleden.

Uitlenen?

De verlieskoffer kan ontleend worden gedurende 4 weken en is gratis. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als de koffer onbeschadigd wordt teruggebracht op één van onze adressen: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven of de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 016/ 50 29 06 of 02/ 344 44 40

of via mail: memo@dementie.be