Verandertrajecten

Oproep ‘Samen MENS’: laureaten bekend

 

Minister Beke maakte de namen bekend van de 20 organisaties uit de thuiszorg en de woonzorgcentra die vanaf september mogen instappen in een coachingstraject rond persoonsgerichte zorg (oproep ‘Samen MENS’). De oproep past binnen de lijn rond persoonsgerichte zorg die de Vlaamse overheid, samen met de expertisecentra dementie, sinds 2010 uitbouwde.  Centraal hierbij staat de kwaliteit van zorg en ondersteuning van elke persoon die met dementie te maken krijgt. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid, kwam een tweetal jaar geleden met een nieuw denkkader rond dementiezorg voor de woonzorgcentra, thuiszorg en ziekenhuizen: het referentiekader dementie.

De 20 organisaties doorlopen een traject van 15 maanden waarbij ze intensief worden begeleid in hun stappen naar een meer persoonsgerichte ondersteuning. Minister Beke trekt hiervoor een budget uit van 159.500 euro. De geselecteerde organisaties voor Vlaams-Brabant zijn:

Dellebron, Kortenaken

Filfurdo, Vilvoorde

Vanaf 2023 zal dit een vast aanbod worden van ons regionaal expertisecentrum