Wat is jongdementie?

Wat is jongdementie?

Men spreekt van dementie op jonge leeftijd wanneer de dementie begint voor de leeftijd van 65 jaar. In België leven naar schatting 3 000 à 11 000 personen met dementie op jonge leeftijd.

De vaakst voorkomende oorzaken van dementie op jonge leeftijd zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale degeneratie, dementie bij de ziekte van Parkinson en dementie met lewy bodies.

Dementie voor je 65 jaar bent, in de volle bloei van je leven, raakt het gezin en de familie extra hard. Jonge mensen zijn vaak nog productief op de arbeidsmarkt, hebben nog leningen af te betalen, kinderen die nog studeren, een grote vriendenkring, vele hobby’s en nog een hoop plannen voor de toekomst.

Wanneer mensen dan te horen krijgen dat zij of hun partner lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, stort hun wereld in.

Voor de persoon met dementie, die vaak nog beseft dat er iets misgaat, en voor diens familie, begint dan het langzame afscheid. Het is een afscheid van het vroegere leven en van de persoon zoals men die vroeger kende.

Voor buitenstaanders lijken de problemen in het begin nogal mee te vallen: de persoon met dementie op jonge leeftijd ziet er fysiek nog gezond uit en kan zich bij korte bezoeken nog behoorlijk uit de slag trekken.

Toch zijn er bij jonge personen met dementie opvallend meer gedragsproblemen zoals ongepaste dingen doen, achterdocht en meer emotionele problemen zoals depressie.

Om  op al deze vragen en noden in te spelen ontwikkelde Memo, i.s.m. Expertisecentra Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen en Alzheimer Centrum Limburg een nieuwe website www.jongdementie.info . Deze wordt levendig gehouden door de vier organisaties die de handen in elkaar sloegen met als doel grensoverschrijdende informatie en advies over jongdementie te verstrekken.