Samen MENS

Oproep Samen MENS. De referentie voor goede zorg voor mensen met dementie

Met het project Samen MENS wil de Vlaamse overheid het referentiekader dementie voor kwaliteit van leven, wonen en zorg verder verspreiden en verankeren in de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties.

Stel je nu kandidaat voor een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie. Twintig zorgvoorzieningen uit de thuiszorg en residentiële zorg kunnen instappen in het piloottraject.

Wie komt in aanmerking?
De diensten voor gezinszorg, diensten voor oppashulp, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, centra voor herstelverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en de woonzorgcentra, inclusief de centra voor kortverblijf type 1.

Een onafhankelijke jury selecteert twintig projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling, die sterk gemotiveerd zijn en veel zin hebben om de weg in te slaan van nog kwaliteitsvollere dementiezorg.

Het dossier kan ingediend worden tussen 1 april en 6 mei 2021. Alle info intekenen via het platform van de Vlaamse overheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/kandidaatstelling-project-samen-mens

Hou onze sociale media in de gaten: Facebook, Twitter en LinkedIn.