Dementie en psychiatrische aandoeningen – VOLZET

29/09/2022 Dementie en psychiatrische aandoeningen

Inschrijven

Inhoud
Tijdens deze praktijkgerichte en interactieve vormingsdag wordt een algemeen beeld geschetst waarbij zowel psychiatrische ziektebeelden (depressie en delier) als enkele vormen van dementie (neurocognitieve stoornis volgens DSM-5) kort besproken worden.

We staan uitgebreid stil bij depressies bij ouderen en waar dit het meest voorkomt binnen het dementieproces. Er worden adviezen aangereikt in de omgang met depressie en delier bij ouderen. Vanuit deze invalshoeken wordt een samenvatting gemaakt waarin het verschil tussen de 3 D’s: dementie – delier – depressie in beeld komt.

Hulpverleners worden ook meer en meer geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek die dementie krijgen en mensen met dementie die een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkelen. Vaak is dit een dunne grens waar het voor de hulpverlener zoeken is naar een gepaste attitude en omgang. Hier leren we symptomen en betekenis van gedrag herkennen en worden er handvaten aangereikt om er op een meer passende wijze mee om te gaan.

Doelgroep
Iedere hulpverlener die interesse heeft in het thema: referentiepersonen dementie, verpleegkundigen uit ziekenhuizen en woonzorgcentra, zorgkundigen, paramedici, en klinisch psychologen.
Maximum aantal deelnemers: 25

Docent
Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderenpsychiatrie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en docent vzw De Dialoog (opleidings- en communicatiecentrum)

Datum en locatie
Leuven > donderdag 29 september 2022 van 9u30 tot 16u30.

Deze vorming gaat door in WZC De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven.

Betalingsvoorwaarden
De deelnameprijs is 95 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch en drank).

Dementie en psychiatrische aandoeningen – 29/9/22 – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen