De meest voorkomende vormen van dementie

2. De meest voorkomende vormen van dementie

In totaal kunnen zo’n 60 tal ziektes aan de oorzaak liggen van een dementieel syndroom. Hieronder vind je de meest voorkomende vormen.

2.1 De ziekte van Alzheimer

Dit is de meest voorkomende vorm van dementie. Tussen de 50 en 60% van alle personen die lijden aan dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer is dat de symptomen zich heel geleidelijk aan ontwikkelen. In vroege stadia lijkt dit soms nog op verstrooidheid. Aanvankelijk treden de geheugenstoornissen op de voorgrond. In de daarop volgende stadia neemt het functioneren van het geheugen verder af.

Wil u meer te weten komen over de ziekte van Alzheimer? Op de website van Stichting Alzheimer Onderzoek vind je extra informatie.

2.2 Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door verschillende aandoeningen van de bloedvaten in de hersenen. Dit komt voor bij 10 tot 15% van de personen met dementie. Ook een combinatie van een vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer kan voorkomen.

Net zoals bij de ziekte van Alzheimer gaat een vasculaire dementie gepaard met geheugenverlies. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen. Kenmerkend voor een vasculaire dementie is:

–          Een plots begin van het dementiesyndroom

–          Een sprongsgewijze achteruitgang

–          Een onregelmatig verval in het geestelijk vermogen afhankelijk van de plaats waar de hersenen beschadigd zijn.

De belangrijkste oorzaak van een vasculaire dementie is het voorkomen van opeenvolgende herseninfarcten. Het kan daarbij gaan om een embolie (een bloedklonter die verstopping van een hersenbloedvat veroorzaakt) of een trombose (wanneer een bloedvat vernauwd en nadien afgesloten geraakt door stolsel dat aan de binnenkant van het bloedvat blijft vastzitten.). Ook een hersenbloeding is mogelijk. Daarbij scheurt een bloedvat in de hersenen.

Wil je meer te weten komen over een vasculaire dementie? Hier kan je terecht.

2.3 Frontotemporale dementie

125x71_vrouwelijke-frontale-kwab-brain-anatomy-blauw-concept-47585797De frontotemporale dementie wordt ook vaak onder één noemer geplaatst met de ziekte van Pick. Toch is de ziekte van Pick slechts één van de mogelijke oorzaken. Bij frontotemporale dementie gaat het om een groep van ziektebeelden waarbij de hersenschade voornamelijk optreedt in de frontale hersenkwab. Bijgevolg treden vooral stoornissen op van functies die zich in dit deel van de hersenen bevinden. Geheugenproblemen staan daarbij niet op de voorgrond. Wel zijn er 2 grote groepen te onderscheiden. Bij de ene groep treden taalstoornissen als eerste kenmerkend symptoom op. Bij de andere groep staan gedrags-en persoonlijkheidsveranderingen op de voorgrond.

Wil je meer te weten komen over deze vorm van dementie? Hier kan je meer informatie vinden.

2.4 Dementie met Lewy Bodies

Dementie met Lewy Bodies is het gevolg van een opeenstapeling van een aantal abnormale eiwitvormen, Lewy Body lichaampjes, in de hersencellen. De lichaampjes verspreiden zich over de verschillende delen van de hersenen. Kenmerkend voor dit type van dementie is dat de persoon van bij aanvang vaak lijdt aan waanvoorstellingen, hallucinaties en paranoia. Ook een traagheid in het bewegen en een tremor (beven) kunnen voorkomen. Er wordt sterk afgeraden om bij deze vorm van dementie neuroleptica te gebruiken.

Wil u meer te weten komen over deze vorm van dementie? Hier kan je terecht.

2.5 Andere ziektes die dementie kunnen veroorzaken

–          Ziekte van Parkinson

–          Ziekte van Huntington

–          Multiple Sclerose

–          aids

–          De ziekte van Creutzfeldt-Jacob

–          Alcohol gerelateerde dementie

–          ….

(Bron: Demetie, de essentie – Jan Steyaert)