Overlegplatform Dementie (OPD)

Overlegplatform Dementie (OPD)

Een Overlegplatform Dementie (OPD) is een overlegorgaan dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van de zorg binnen zorgregio te bevorderen.

De doelstellingen van het overlegplatform dementie zijn:

– Uitwisselen van ervaringen in deskundigheid en expertise
– Bijdrage aan een genuanceerde beeldvorming rond dementie.
– Inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en behoeften in de regio.
– Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven en het ondersteunen en faciliteren ervan.
– Regionale afstemming van de zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
– Toegankelijk maken van de bestaande expertise.
– Inventariseren van deskundigheid in de regio.
– Realisatie en actualisatie van de sociale kaart m.b.t. dementie.
– Formuleren van adviezen naar alle deelnemende partners van het platform
– Sensibiliserende en signaalfunctie naar het beleid.

Momenteel zijn er in onze regio 2 OPD’s.

Overlegplatform Dementie Waasland

Overlegplatform Dementie Dender

OPD Dender werd opgesplitste in volgende sub-OPD’s

OPD Dendermonde

OPD Aalst

OPD Geraardsbergen – Ninove

Wilt u graag lid worden van één van de OPD’s, geef ons dan een seintje.