Missie en visie

Missie en visie

logo_meanderHet Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie willen op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.

 

  1. Deskundigheid rond dementie verhogen door deze te inventariseren en te verspreiden naar de zorgsector om de kwaliteit van de zorg- en de hulpverlening te optimaliseren. Finaal beogen we dat de zorgsector elke hulpvraag deskundig kan beantwoorden.
  2. Actief op zoek gaan naar nationale en internationale deskundigen en hen informeren over de rol en overtuigen van het belang van onze functie in de zorgsector. Zo kan men op onze vraag hiaten in de vakkennis opvullen en kunnen we wederzijdse expertise delen.
  3. Alle relevante beleidsmakers (ook internationaal) blijvend overtuigen van de impact van dementie op de samenleving en onze rol hierin zodat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening optimaliseert.
  4. Gelijkaardige organisaties en initiatieven in kaart brengen, communiceren over onze visie en werking en hen overtuigen dat samenwerking een wederzijdse meerwaarde inhoudt. Het doel: een optimalisering van hulp en zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
  5. De bevolking informeren over het bestaan en de rol van de expertisecentra, over dementie en de betekenis ervan voor de betrokkenen en de samenleving. De bedoeling is niet alleen dat dementie gelinkt wordt met de expertisecentra, maar vooral ook dat mensen met dementie en hun omgeving kunnen rekenen op begrip en respect.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie plaatsen dementie op de maatschappelijke agenda om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen, uitbouwen en verspreiden van kennis over goede dementiezorg. Elk expertisecentrum dementie onderschrijft deze missie en visie.

In trefwoorden bestaat het werk van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie uit: informatie en advies / opleiding en training: referentiepersoon dementie, vorming op maat / sensibilisering / signaalfunctie naar overheid / vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk / vertalen van kennisvragen uit de praktijk naar wetenschap / netwerking / ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding / psycho-educatie voor naasten van personen met dementie.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie zijn erkend als partnerorganisaties binnen het woonzorgdecreet en worden ondersteund door de Vlaamse overheid.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil samen met de regionale expertisecentra dementie anderen aanzetten om de juiste initiatieven te nemen die bijdragen tot een beter leven met dementie. We willen inspireren, activeren, innoveren en motiveren. Samenwerking vormt hierbij het sleutelwoord. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat in voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de acties die tot doel hebben de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te ondersteunen, dit in duidelijke afstemming met de negen regionale expertisecentra en alle betrokken partners.