Veelgestelde vragen

4. Veel gestelde vragen

 

Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen?

Een sociale dienst van de mutualiteit of een regionaal dienstencentrum. Een vraag naar informatie bij deze diensten is steeds vrijblijvend.

Bestaan er vakantiemogelijkheden voor personen met dementie?

Je kan hierover informeren bij je mutualiteit. Vraag tijdig naar informatie want de vakanties zijn meestal beperkt in aantal deelnemers.

Wie kan me leren omgaan met gedrags-en stemmingsproblemen?

Een arts, expertisecentrum dementie, een ouderenpsychiater, een geriater of neuroloog. Durf er zeker over praten om het probleem beter te begrijpen.

Waar kan ik terecht met vragen over genetisch onderzoek?

Bij een arts of expertisecentrum dementie. In Vlaanderen zijn er enkele gespecialiseerde centra.

Wie of wat kan helpen zorgen voor een veilige thuisomgeving?

Een arts, expertisecentrum dementie, een regionaal dienstencentrum, de dienst “ergo aan huis” van je ziekenfonds, De dienst woningaanpassingen van de Provincie Oost Vlaanderen,

Waar kan ik terecht voor een diagnose?

Je huisarts zal je bezorgdheden zeker ernstig nemen en je eventueel doorverwijzen naar een geheugenkliniek, een geriater of een geriatrisch dagziekenhuis, een neuroloog of een ouderenpsychiater. Een goede diagnose is belangrijk want soms kan verwardheid ook een andere oorzaak hebben die wel behandelbaar is.

Wat als het thuis echt niet meer kan?

Er bestaan verschillende opvangmogelijkheden voor personen met dementie. Een dagcentrum kan de mantelzorger ontlasten. In de meeste woonzorgcentra bestaat er nu ook een specifieke werking voor personen met dementie.

Wie kan ons helpen in het huishouden (was, maaltijden, poetsen…)

Een verzorgende van een dienst gezinszorg heeft hiervoor specifieke opleiding gekregen. Door je te laten ondersteunen zorg je ervoor dat het thuis langer haalbaar blijft zowel voor de persoon met dementie als voor jezelf. Je kan hiervoor terecht bij je mutualiteit.

Wie kan helpen in de dagelijkse verzorging?

Een verzorgende van de dienst gezinszorg, een verpleegkundige van een erkende dienst voor thuisverpleging of een zelfstandig verpleegkundige. Voor alle informatie hierover kan je terecht bij je ziekenfonds.

Waar kan ik terecht voor steun van lotgenoten?

Bij de familiegroep van de Vlaamse Alzheimerliga, de praatcafé”s dementie, de ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie van het ECD Meander in Dendermonde…

Wie kan de zorg af en toe van mij overnemen?

Verzorgenden van de dienst gezinszorg, Oppasdienst met vrijwilligers, Dagverzorging, Kortverblijf maar ook familie, vrienden en buren zijn vaak bereid om te helpen.

Bestaan er diensten waar de persoon met dementie tijdelijk kan verblijven?

Jazeker, een dagverzorgingscentrum of kortverblijf van een woonzorgcentrum zijn daarvoor geschikt.

Waar kan ik informatie, lectuur en documentatie vinden over dementie?

Bij een arts, in het expertisecentrum Dementie Meander in Dendermonde, de bibliotheek, de dienst gezondheidspromotie van uw ziekenfonds.

Met wie bespreek ik mogelijke mis(be)handeling?

Met een hulpverlener of iemand die je vertrouwt. Je kan ook terecht op het contactnummer Het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermis(be)handeling op het nummer 078/15.15.70 of 1712

Waar kan ik terecht voor financieel en juridisch advies?

–          Bij een notaris

–          Bij een vereniging voor mantelzorgers

–          Bij de sociale dienst van het OCMW

–          Bij de sociale dienst van de stad

–          Voor gratis juridisch advies kan je meestal terecht in het OCMW

–          Bij de vrederechter

Waar vind ik eventuele hulpmiddelen?

Bij de uitleendienst van uw ziekenfonds, een apotheker, het Rode Kruis of in zelfstandige speciaalzaken (bij de bandagist)

Niet gevonden wat je zocht? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zoeken graag samen met jou naar een antwoord op gelijk welke vraag. Bel naar 052/26.28.23 of stuur ons een mailtje via meander@dementie.be