Ik ben arts

ilah10Als arts komt u in aanraking met een waaier aan ziektebeelden. Dementie is er slechts één van, maar de impact van deze ziekte is bijzonder groot. Door het vroegtijdig herkennen van de symptomen en een daarop volgende diagnose, kan de persoon met dementie en zijn/haar omgeving aan vroegtijdige zorgplanning doen indien zij dit wensen. Men kan zich laten omringen met de best mogelijke zorg en ondersteuning en men kan nog plannen maken voor de toekomst.

Eens een diagnose gesteld, komt er vaak een vloedgolf aan vragen naar boven, zowel bij de patiënt zelf als bij zijn familie. Niet alle vragen liggen binnen de expertise van de arts en soms is er een hulplijn nodig. Als expertisecentrum dementie kunnen wij u hierin ondersteunen. Juridische vragen rond bewindvoering, wat met het levenseinde bij personen met dementie, welke opvangmogelijkheden bestaan er allemaal… zijn maar enkele van de vragen die regelmatig voorkomen.

Raadpleeg de richtlijn “diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk” (2020) voor meer informatie.

Naast de adviesverlening en informatieverstrekking, bieden wij ook vorming aan op maat. Als arts bent u uiteraard ook welkom op de vormingen die we in ons open aanbod aanbieden. Samen met het Expertisecentrum Dementie Paradox (regio Gent) organiseren wij elk jaar een symposium voor huisartsen. Voor meer info over dit symposium kan u deze pagina in de gaten houden of onze agenda raadplegen.