Dementievriendelijke gemeente

Dementievriendelijk Dendermonde

dvg dendermonde logo

Na een oproep in het najaar van 2009 werden 16 gemeenten die een project indienden geselecteerd. Eén van deze gemeenten is Dendermonde. We stellen u graag dit project, dat gerealiseerd wordt met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, even voor.

De Lokale Dienstencentra in Dendermonde stellen vast dat sommige cliënten bijna geruisloos uit hun werking verdwijnen. In heel wat gevallen blijkt het om mensen te gaan met een beginnende dementie. Als de dienstverlening in de LDC’s zich niet afstemt op de specifieke problemen bij een beginnende dementie, dan nemen deze mensen niet langer deel aan het activiteitenaanbod. Ze raken meer en meer geïsoleerd.

De LDC’s willen hier proactief mee omgaan, enerzijds door binnen hun reguliere aanbod extra ondersteuning te geven aan mensen die dit nodig hebben en anderzijds door een specifiek activiteitenaanbod uit te werken op maat en tempo van mensen met een beginnende dementie. Bij zo een groot engagement ten aanzien van personen met dementie kon een samenwerking tussen de LDC’s en het Expertisecentrum Dementie Meander uiteraard niet uitblijven. Sinds de start van het project werden al enkele gerichte sensibiliserende en andere acties ondernomen.

Buddy’s gezocht

Met een affichecampagne en de nodige persaandacht werd een oproep gelanceerd voor buddy’s: Mensen die zich willen engageren om een persoon met dementie te begeleiden bij zijn deelname aan een activiteit. Jozef die het spel danig in de war stuurt en dus niet meer welkom is op de wekelijkse kaartnamiddag heeft nu een maatje aan zijn zijde, iemand om ‘onder één hoedje mee te spelen’. Op die manier blijft het spel zowel voor Jozef als voor zijn kompanen toch prettig. Bertha die graag meewandelt, maar al na 1km iedereen angstig lastig valt omdat ze bang is de weg kwijt te zijn, heeft nu haar vaste wandelpartner. Iemand die haar niet uit het oog verliest en haar telkens opnieuw geruststelt als ze vraagt hoever van huis we zijn. Deze buddy’s krijgen kans om ervaringen uit te wisselen en opleiding en ondersteuning van een medewerker van ECD Meander.

Heb je interesse om zelf buddy te worden? Dat kan! Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen met een groot hart en een beetje tijd die de persoon met dementie helpt om zijn favoriete activiteiten zo lang mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Voor meer informatie kan je steeds vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je hier.

Wil je meer informatie over de buddywerking. On folder vind je hier.

Dementievriendelijke handelaars

Ook de handelaars in Dendermonde werden bij het project betrokken. Eerst met een mail actie waarbij alle handelaars in en om Dendermonde een situatie voorgelegd kregen via mail. Hierin stond een situatie beschreven van een persoon met dementie die bij hen de winkel binnenkomt. De handelaars konden hier op reageren en kregen nadien vanuit het ECD Meander tips mee om op een aangepaste manier om te gaan met personen met dementie. In totaal reageerden 70 handelaars op deze actie. Zij kregen een award als ‘Dementievriendelijke handelaar’. Later werd hen ook gevraagd of zij kunstwerken die gemaakt waren door bezoekers van de LDC’s wilden tentoonstellen in hun etalage.  De bezoekers van het LDC wierpen hun eigen blik op dementie en vertaalden dit in prachtige schilderijen en teksten. De kunstroute was geboren. Bij verschillende handelaars in Dendermonde waren kunstwerken te zien. Wie een foldertje mee nam in één van de zaken kon alle kunstwerken gaan bekijken.

De folder van deze kunstroute kan je hier bekijken.

 

Dementievriendelijk Sint-Niklaas

Ook de stad Sint-Niklaas profileert zich al jaren als dementievriendelijke stad en onderneemt hiervoor tal van acties. In het verleden werd een affichecampagne gehouden en werd ook

Werelddag Dementie

Naar aanleiding van Werelddag Dementie op 21 september wil de stad Sint-Niklaas haar erkenning als ‘dementievriendelijk’ opnieuw onder de aandacht brengen. De stad engageert zich om het taboe op dementie en de eenzijdige, negatieve beeldvorming ervan te doorbreken, om het toenemend aantal mensen met dementie langer thuis te kunnen laten blijven zonder dat hun levenskwaliteit afneemt en om mantelzorgers, familie en vrienden van personen met dementie een hart onder de riem te steken. Meer informatie over dementievriendelijke stad en over dementie vindt u hier: http://www.sint-niklaas.be/leven-welzijn/gezondheid/dementievriendelijke-stad

Placemats

De werkgroep Dementievriendelijke stad roept externe organisaties op om in de week van 21 september of bij een latere activiteit de dementievriendelijk placemats te gebruiken. Met deze placemats wil de stad een positieve beeldvorming bevorderen en tegelijk een aantal belangrijke communicatietips en contactadressen meegeven. Uiteraard is deze actie sterker als ze ook intern door stad en OCMW gedragen wordt!

Bent u geïnteresseerd, bestel dan nu placemats per telefoon of mail via Eline De Keulenaer, 03 778 37 48 of eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be

 

Dementievriendelijk Zele