Ik ben zorgverlener

Voor professionele zorgverleners willen wij als Expertisecentrum Dementie Meander een aanspreekpunt zijn voor alle vragen en problemen met betrekking tot dementie. Wij geven ondersteuning voor uw team bij moeilijke zorgsituaties. Wij beschikken ook over een ruim vormingsaanbod en zijn bereid om naar aanleiding van een specifieke vraag, een vorming op maat samen te stellen. Ook een coaching op de werkvloer of uitlichten van bepaalde casussen via de methodiek van supervisie is mogelijk.

Het expertisecentrum dementie Meander kan ook ingeschakeld worden voor het geven van advies. Tot slot hebben wij naast het organiseren van de opleiding referentiepersoon dementie, ook verschillende initiatieven in het leven geroepen om deze experts dichter bij elkaar te brengen: de terugkomdagen. Voor zorgverleners die zich willen verdiepen in het thema dementie en op zoek zijn naar uitwisseling met andere collega’s bieden wij de dialogen aan. Met deze initiatieven willen wij enerzijds een verdieping aanbieden in dementie gerelateerde thema’s en anderzijds een platform aanbieden voor het uitwisselen van good practices.