Zorgpad dementie arrondissement Dendermonde

In navolging van het voorbeeld van het zorgpad dementie Malle Zoersel heeft het AZ St-Blasius, het Expertisecentrum dementie Meander, huisartsenkring Vehamed in samenwerking met het OPD deelsel Dendermonde ook een zorgpad uitgewerkt.

Ervaringen uit het werkveld leerden ons dat personen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners de weg die start bij het vermoeden van geheugenproblemen en verder loopt tot zorg en begeleiding vaak zeer moeilijk vinden. Vaak is onduidelijkheid en onzekerheid troef. Verder geven mensen aan dat er een grote behoefte is aan meer informatie en een betere afstemming van zorg en begeleiding voor personen met dementie en hun omgeving.

Om tegemoet te komen aan de noden uit het werkveld ontwikkelden de bovengenoemde partners een zorgpad dementie.

Het zorgpad is in de eerste plaats een proces. Een persoon die in het zorgpad terechtkomt, volgt een individueel traject gericht op zijn vragen en behoeften. Ter ondersteuning van dit traject worden verschillenden documenten aangeboden.

Het zorgpad dementie bestaat uit 3 fases:

fase 1: Tijdige detectie en signalering

fase 2 : Diagnosestelling AZ Sint-Blasius

fase 3:  Zorg en dienstverlening adhv de behoeftenkaart

 

Met dit zorgpad willen we alle zorgactoren sensibiliseren tot tijdige signalering van problemen via de ‘observatiefiche’. Een instrument om gedragsveranderingen te observeren, klik hier.

Na terugkoppeling van deze observaties kan een verdere doorverwijzing via de huisarts aangewezen zijn. Het zorgpad geeft de werkwijze van diagnosestelling en toegang tot zorg weer.

Wilt u als professional beroep doen op zorg na diagnosestelling, dan kan u beroep doen op de BEHOEFTENKAART. Hier krijgt u het volledige zorgaanbod in het arrondissement Dendermonde.

De volledige 3 fases van het zorgpad vindt u op volgende link.

We hopen met dit zorgpad de kwaliteit van zorg tav personen met dementie te optimaliseren.