Zorgpad Dementie regio Waasland

Vanuit het Overlegplatform Dementie (OPD) Waasland werd het initiatief genomen om samen met de partners uit de eerste lijn, AZ Nikolaas en het Expertisecentrum Dementie Meander een Zorgpad Dementie te ontwikkelen voor de regio Waasland.

Hieronder kan u de verschillende fasen van het zorgpad raadplegen. Waar verwezen wordt naar instrumenten of verdere informatie, kan u doorklikken om deze te raadplegen.

Per fase werd er een animatie gemaakt om de stappen te verduidelijken.

Let op: deze fasen en stappen hebben geen vaste volgorde, het is een dynamische gegeven waar op verschillenden plaatsen kan ingestapt worden en waar stappen kunnen overgeslagen worden.

FASE 1: vermoeden van cognitieve stoornis – schema

Klik hier als u de pdf-versie van het schema wenst

 

FASE 2: onderzoek en diagnose – schema

Klik hier als u de pdf-versie van het schema wenst

FASE 3: zorgplanning – schema

Klik hier als u de pdf-versie van het schema wenst

Op een later tijdstip wordt er een uitgeschreven handleiding toegevoegd aan het Zorgpad Dementie Waasland.

Laten we samen het zorgpad verspreiden in het Waasland en neem als organisatie contact op met ECD Meander of SEL Waasland om de filmpjes en de schema’s te publiceren op uw pagina.