Ik ben mantelzorger

Zorgen voor een persoon met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert een steeds grotere uitdaging. Daarbij heb heel wat vragen en steken twijfels de kop op.

Als expertisecentrum dementie willen wij een neutraal aanspreekpunt zijn waar u met al uw vragen en twijfels terecht kan. Wij geven u informatie over het verloop van de ziekte en bekijken samen met u hoe u het best kan omgaan met de persoon met dementie. U kan bij ons terecht voor een gesprek. Samen kunnen we bekijken wat zowel voor u als voor de persoon met dementie waarvoor u zorgt het meest wenselijke en het meest haalbare scenario is. Afhankelijk van ieders wensen kunnen wij advies verlenen en voorstellen doen tot doorverwijzing.


Consultatie bij ECD Meander

Wanneer u  met dementie wordt geconfronteerd, is het niet eenvoudig om in de veelheid aan ondersteuningsmogelijkheden uw weg te vinden. Samen met u gaan we op zoek naar passende hulpverlening. Daarnaast kunnen wij ook advies geven in het kader van zorgplanning en zelfzorg. Tijdens deze contacten wordt er naar uw verhaal geluisterd en proberen we samen tot een oplossing te komen die zowel voor u als voor de persoon met dementie comfortabel is.

Hoe een consultatie aanvragen? U kan telefonisch of via mail een afspraak met ons maken. Onze contactgegevens vind je hier.

Voor wie? Mantelzorgers van personen met dementie. Uiteraard is de persoon met dementie zelf ook welkom.

Waar? Deze consultaties gaan door op ons adres: Kerkstraat 115, Dendermonde

Deze dienstverlening is gratis.

We bieden deze hulpverlening ook online aan.


Psycho-educatie pakket “Dementie en NU”

Bij het zorgen voor een persoon met dementie kom je als mantelzorger vaak voor uitdagende situaties te staan. Om je hierin sterker te voelen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende thema’s die bij dementie een rol kunnen spelen. Daarom ontwikkelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Alzheimer Liga een psycho-educatie pakket “Dementie en NU”. Het pakket omvat 10 sessies van telkens 2,5 tot 3 uur waarin je zowel informatie krijgt maar waar de nadruk ook ligt op je eigen verhaal en lotgenotencontact. De groep van mantelzorgers waarmee je deze sessies volgt werd ook bewust klein gehouden (max. 12 personen).

In onze regio gaat jaarlijks een Dementie en NU pakket door, waarbij afwisselend voor een locatie in Sint-Niklaas of Dendermonde gekozen wordt. Ter info kan u hier de flyers van de voorbije edities raadplegen.

In  Dendermonde

De meest recente reeks vond plaats in augustus 2022. Van zodra er een nieuw programma beschikbaar is plaatsen wij het opnieuw op onze website en facebookpagina. Dit zal ten vroegste najaar 2023 zijn.

Heb je nog vragen over dit pakket? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je hier.

Elke Dementie en NU-editie is telkens het resultaat van de inspanningen van vele betrokken partners. Heeft u als professional interesse om het pakket in uw buurt te organiseren? Dat kan, maar dan moet er een intensieve samenwerking tussen lokale partners opgestart worden.

Nicole Cant heeft voor het behalen van haar bachelor in de psychosociale gerontologie een eindrapport geschreven met als onderwerp en titel:
Ook na het psycho-educatieprogramma en het praatcafé zit ik er wel mee!
Hoe wil je als mantelzorger van een persoon met dementie duurzaam verder in de thuiszorgsituatie?
Het volledige eindrapport kun je hier nalezen.


Praatcafé Dementie

Het praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken.

Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere mantelzorgers. Gewoon luisteren kan uiteraard ook. Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht kunnen.

Oost-Vlaanderen telt in totaal 10 praatcafé’s. Om te weten of er ook eentje bij jou in de buurt doorgaat kan je kijken op www.praatcafedementie.be. 

Hier vindt u de programma’s van de praatcafé’s van Aalst, Geraardsbergen en Waasland van 2023.

Vanaf 2021 is inschrijven verplicht.


Familiegroepen van de Alzheimerliga

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw heeft tot doel zoveel mogelijk mantelzorgers en familieleden te bereiken die personen met dementie verzorgen. De Liga wil in eerste instantie de mogelijkheid scheppen voor de zorgdragers om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen. De Alzheimer Liga heeft daartoe Familiegroepen (Jong)Dementie opgericht over de vijf Vlaamse provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen).

Meer informatie over familiegroepen in de regio Oost-Vlaanderen vind je op http://www.alzheimerliga.be/nl/provincie-oost-vlaanderen/