Familiegroep Jongdementie

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden.
Het expertisecentrum dementie Sophia en de Vlaamse Alzheimer Liga slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden.

 

Vijf keer per jaar komen partners en kinderen van personen met jongdementie samen. De groep wordt begeleid door een consulente van het expertisecentrum.
Het accent ligt nadrukkelijk op de ontmoeting met elkaar. In een goede en veilige sfeer kan men ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

In 2017  komt de groep samen op donderdag 26/01 (19u-21u), dinsdag 04/04 (14u-16u), vrijdag 09/06 (14u-16u), dinsdag 19/09 (uitstap) en vrijdag 24/11 (14u-16u); telkens in het expertisecentrum dementie Sophia, Budastraat 20, 8500 Kortrijk.

 

Familieleden die wensen aan te sluiten, kunnen contact opnemen met ECD Sophia.

Zoenen Hres met logo klein