Familiegroepen (Jong)dementie

Familiegroep Jongdementie i.s.m. ECD Sophia

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden.
Het expertisecentrum dementie Sophia en de Vlaamse Alzheimer Liga slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden.

Vijf keer per jaar komen partners en kinderen van personen met jongdementie samen. De groep wordt begeleid door een consulente van het expertisecentrum.
Het accent ligt nadrukkelijk op de ontmoeting met elkaar. In een goede en veilige sfeer kan men ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Jaarprogramma 2020

Dinsdag 28 januari

Van 14u tot 16u

Gespreksnamiddag

Dinsdag 31 maart

Van 14u tot 16u

Gespreksnamiddag

Dinsdag 9 juni

Uitstap naar het domein De Gavers

Dinsdag 29 september

Avondactiviteit
Dinsdag 24 november

Van 14u tot 16u

Gespreksnamiddag

Familieleden die wensen aan te sluiten, kunnen contact opnemen met ECD Sophia.

Zoenen Hres met logo klein

 

Familiegroepen dementie in onze regio

In onze regio worden op volgende locaties familiegroepen dementie georganiseerd: Kortrijk, Menen, Kuurne en Roeselare.

Omdat de problematiek van een persoon met FTD heel specifiek is en de mantelzorgers ook nood hebben aan een luisterend oor en uitwisseling van ervaringen, is er ook een Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale Dementie. Familieleden en mantelzorgers van personen met FTD komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten. 

Klik hier voor meer informatie over deze familiegroepen.