Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’ najaar 2020

Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’

Zorgen voor de persoon met dementie

Vandaag zijn er in Vlaanderen 131.818 mensen die met één of andere vorm van dementie geconfronteerd. Tegen 2035 verwachten we al 188.183 personen met dementie. In Vlaanderen woont bijna 65% van de mensen met dementie thuis. Na de diagnose zijn er vaak veel vragen. ‘Dementie? Wat nu?’

Zorgen voor een persoon met dementie is een moeilijk proces, veelal een zoektocht die zowel fysiek als mentaal zwaar doorweegt. De ontwikkeling van de ziekte verloopt in fasen en dit verloop is per persoon zeer verschillend. Bij gebrek aan inzicht en een houvast voelt zowel de persoon met dementie als de naaste omgeving zich vaak alleen.

Om de zorg voor personen met dementie vol te houden, kan het helpen

° als je meer weet over de ziekte en de impact ervan

° als je tips krijgt hoe je met de ziekte kunt omgaan en waar je ondersteuning kan vinden

° als je leert omgaan met je eigen gevoelens, gedachten, gemis  en belasting

° als je mensen ontmoet die in de zelfde situatie staan, die je begrijpen en steunen

De cursus ‘Dementie en Nu’ richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt en is er ruimte voor uitwisseling met deelgenoten en begeleiding. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep (vanaf 8 tot max 14) mantelzorgers van een persoon met dementie. Deelname kan je helpen het hoofd te bieden aan de soms intense zorgsituatie.

Praktische info reeks Kortrijk

Wanneer

De reeks van 10 bijeenkomsten gaat van start in oktober 2020, concrete data volgen nog. 

Info en inschrijven

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij:

WZC Sint-Vincentius, Koen Aelvoet, 0483/ 43 00 95, koen.aelvoet@gvo.be

Waar

De eerste 5 bijeenkomsten vinden plaats in woonzorgcentrum Sint-Vincentius, Houtmarkt 33 in Kortrijk. De laatste 5 sessies vinden plaats in het CM-gebouw, Beneluxpark in Kortrijk. 

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 40 voor deelname aan 10 bijeenkomsten (inclusief documentatiemap en drank). Personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 20 euro.