Pilootprojecten chronische zorg

chronic careBinnen de hervorming van de zorg voor chronisch zieken hebben Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstateniveau de pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. De projecten hebben een driedubbel doel (Triple Aim): een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers, een bevolking die langer gezond leeft, en een doeltreffende gebruik van de beschikbare middelen.

Doel is om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren door het maken van betere afspraken tussen zorgverleners op de eerste en de tweede lijn, partners uit de woon- en de thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers, welzijnsorganisaties, OCMW’s, ziekenfondsen, de non-profit sector en de private sector.

Voor de regio’s Midden- en Zuid-West-Vlaanderen werden 2 projecten geselecteerd!

  • Project De Brug: dit project richt zich op ernstig zorgbehoevenden met een chronische aandoening die thuis wonen en gebruik (zouden kunnen) maken van thuiszorg. Via het vormen van een zorgketen willen ze werk maken van een betere preventie, diagnose, oriëntering, …
  • Project EMPACT – Collectief Impact Platform Chronic Care: het doel van dit project is het oprichten van een lokaal Collectief Impact Platform waar het volgende wordt ontwikkeld: zorgtrajecten met standaardprocedures, modellen voor complexe thuiszorg, taakafspraken tussen de verschillende zorgverstrekkers en tenslotte nieuwe financieringsmodellen.

ECD Sophia is in beide projecten lid van het consortium.

 

Bij vragen rond:

  • het project De Brug: contacteer Dhr. Bart Beernaert, bart.beernaert@welzijn13.be
  • het project EMPACT: contacteer Mevr. Caroline Gheysen, caroline.gheysen@yperman.net