Vroegtijdige zorgplanning ‘Voor ik het vergeet…’

Vroegtijdige zorgplanning blijft een lastig bespreekbaar onderwerp door het ‘taboe’ dat nog heerst op het spreken over het levenseinde. Extra lastig wordt het gesprek wanneer het bewoners met dementie betreft. Toch blijkt uit literatuur dat bewoners van woonzorgcentra dit gesprek willen voeren, maar vooral
wachten op een aanzet vanuit de familie of de zorg. Als woonzorgcentrum is het dan ook belangrijk om een beleid daarover op te zetten.

iphoneMet het project ‘Voor ik het vergeet…’ wil het woonzorgcentrum De Ruyschaert bewoners met dementie betrekken bij hun vroegtijdige zorgplanning. Om tot gesprek te komen met personen met dementie is er nood aan hulpmiddelen ter ondersteuning van de communicatie. Bij het voorliggend project is geopteerd
om daarvoor hoogtechnologische hulpmiddelen in te zetten. Aan de hand van een applicatie op een tablet en de gespreksmethodiek van ‘Talking Mats’, willen we de communicatie met bewoners met dementie ondersteunen aan de hand van foto’s en/of pictogrammen. Door de reacties van de bewoners met dementie
op dit beeldmateriaal eventueel te filmen, kan de analyse en interpretatie ervan in een multidisciplinair team en samen met de familie gebeuren. Op die manier geven we de bewoners met dementie een stem in hun vroegtijdige zorgplanning en ondersteunen we familieleden in het nemen van beslissingen rond het
levenseinde.

Dit project wordt tot stand gebracht met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
Het expertisecentrum dementie Sophia informeert en adviseert het WZC bij dit innovatief project.

Voor meer informatie, neem contact op met Dhr. Ivan Vandecandelaere via ivan.vandecandelaere@de-ruyschaert.be.