ECD Paradox

ECD Paradox

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen hebben wij een nauwe samenwerking met Expertisecentrum Dementie Paradox. Samen werken we aan gemeenschappelijke doelstellingen op provinciaal niveau. Hulpvragen kunnen naar elkaar worden doorverwezen en projecten kunnen gezamenlijk worden uitgewerkt. Door deze samenwerking staan we provinciaal sterker in het sensibiliseren rond dementie binnen de provincie Oost Vlaanderen. Daarbij kunnen wij vaak op steun rekenen van de provincie.