sensibiliseringscampagne “Vragen over dementie”

Postkaart en affiche helpen mantelzorgers op weg bij vragen over dementie – persbericht

Met het overzichtelijk postkaartje en de affiche “vragen over dementie” willen de Overlegplatformen Dementie (OPD) zorgregio Gent, Waasland en Aalst mantelzorgers ondersteunen in hun zoektocht naar informatie met betrekking tot dementie. Mensen die geconfronteerd worden met dementie hebben heel wat vragen en onzekerheden, maar weten vaak niet waar ze ermee terecht kunnen. Dit kaartje zet hen alvast op weg.
De kans dat iemand dementie krijgt is ongeveer 1 op 5. Daarbij komt nog dat er 3 keer zoveel betrokkenen zijn naast de persoon met dementie.
Als je geconfronteerd wordt met de ziekte, heb je heel wat vragen. Maar waar vind je de antwoorden?
Nood aan aanspreekpunten
Vanuit een bevraging bij mantelzorgers blijkt de zoektocht naar informatie niet te struikelen over de hoeveelheid beschikbare informatie, maar wel over hoe je aan die informatie geraakt. “Waar kan je terecht ?” blijkt een moeilijk te beantwoorden vraag. Daarbij komt nog dat doorheen het ziekteproces de aard van de vragen verandert. Vaak betekent dit de start van een nieuwe zoektocht naar de juiste informatiekanalen.Postkaartje en affiche bieden aanknopingspunten
Het overlegplatform dementie (OPD) is een forum met deelnemers vanuit verschillende organisaties die inzetten op zorg voor personen met dementie en hun mantelzorger. Er worden vragen gesteld, nieuwe initiatieven bekend gemaakt, informatie uitgewisseld en hiaten gedetecteerd.
Startend vanuit OPD Gent werd het postkaartje ontwikkeld om mantelzorgers duidelijkheid te bieden over waar men terecht kan met vragen over dementie. Dit initiatief werd door de andere OPD’s (Waasland en Aalst) als heel waardevol ervaren waardoor een verspreiding in heel Oost-Vlaanderen kon gebeuren.

De huisarts vervult een belangrijke rol en vormt vaak het eerste laagdrempelig aanspreekpunt. Wat mensen echter vaak niet weten, is dat ze ook terecht kunnen bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Minister Vandeurzen gaf deze diensten de expliciete taak om trajectbegeleiding te voorzien. Daarvoor kregen de betrokken maatschappelijk werkers een extra opleiding, specifiek rond dementie. Alzheimer Liga Vlaanderen biedt ondersteuning zowel telefonisch als via lotgenotencontact.

Het Expertisecentrum Dementie Paradox en Meander vormen eveneens belangrijke aanknopingspunten in de zoektocht naar informatie en ondersteuning.
Het postkaartje en het affiche worden ruim verspreid over het gehele Oost-Vlaamse gebied. Het kaartje of affiche zal terug te vinden zijn bij o.a. huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, maar ook bij lokale ondernemers.

De eerste reacties van mantelzorgers zijn alvast bijzonder positief:
“Bij het begin van de ziekte bij mijn mama had ik behoefte aan meer informatie. Deze doorverwijzingen hadden mij kunnen helpen”.
“Bij het vaststellen van de eerste symptomen van dementie zit je met veel vragen, dit kaartje helpt U op weg”.
“Overal bots je op ongeloof en onbegrip, behalve daar waar je gericht een antwoord krijgt op je vragen, dit zijn ankerpunten.”