Dementiewijzer

4

De dementiewijzer werd ontwikkeld in 2015 en is het resultaat van een samenwerking tussen de overlegplatformen dementie West-Vlaanderen, de SEL’s en ECD’s Foton en Sophia en het provinciebestuur.

De dementiewijzer wil een antwoord bieden op talrijke vragen rond dementie. Bovendien staat de wijzer boordevol handige communicatietips. Je kan er tevens ook nuttige adressen vinden voor vragen zoals ‘Waar kan ik terecht voor informatie over autorijden?’, ‘Waar kan ik terecht met vragen over genetisch onderzoek?’ of ‘Waar kan ik terecht voor informatie over premies en tegemoetkomingen?’, …

De dementiewijzer is een gratis instrument voor professionele hulpverleners en mantelzorgers en kan besteld worden via het SEL of ECD. Klik hier om de dementiewijzer in te kijken. 

 

Ben je van de regio Zuid-West-Vlaanderen? Dan kan je de dementiewijzer aanvragen via SEL Zuid-West-Vlaanderen (tine.vermeersch@selzwvl.be) of via ECD Sophia (sophia@dementie.be).

Ben je van de regio Midden-West-Vlaanderen? Dan kan je de dementiewijzer aanvragen via SEL Midden-West-Vlaanderen (anne.aerts@sel-mwvl.be) of via ECD Sophia (sophia@dementie.be).