Intervisie 2024 voor referentiepersonen dementie

Vanuit ECD Sophia en ECD Foton willen we professionele uitwisseling tussen referentiepersonen dementie van verschillende organisaties mogelijk maken. Daarom bieden we in 2024 vier intervisiemomenten aan. In een kleine groep gaan referentiepersonen dementie, onder begeleiding van een ECD medewerker, aan de slag met eigen ingebrachte casussen en probleemstellingen.

Wanneer?

12 maart 2024 – Centrum d’Abdij – Baron Ruzettelaan 435 – Brugge – van 13u30 tot 16u30

14 mei 2024 – ECD Sophia – Budastraat 20 – Kortrijk – van 13u30 tot 16u30

24 september 2024 – Centrum d’Abdij – Baron Ruzettelaan 435 – Brugge – van 13u30 tot 16u30

19 november 2024 – ECD Sophia – Budastraat 20 – Kortrijk – van 13u30 tot 16u30

Prijs?

30 euro per deelnemer per sessie

Meer informatie en inschrijven?

Uitnodiging_intervisie RPD_2024

Beperkte plaatsen! Maximaal 10 deelnemers per intervisiemoment.