Expertendagen

Expertendag dementie 2023: ‘Verbinding in menselijkheid – Over de kracht van communicatie in kwaliteitsvolle dementiezorg’

Op 23 november 2023 organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie de 8e editie van de “Expertendag dementie”.

Inzichten over het belang en de kracht van communicatie voor kwaliteitsvolle zorg aan mensen met dementie werden gebracht door sprekers en workshopbegeleiders. Heel wat Limburgse zorg- en onderwijsorganisaties toonden daarnaast hun aanbod en expertise inzake dementie tijdens de inspirerende kennismarkt.

Lees en download hier de presentaties en inspirerende informatie:

Expertendag dementie 2022: “Nothing about us, without us” – Autonomie in geborgenheid voor kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie

Op 24 november 2022 organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie de 7e editie van de “Expertendag dementie”. Inzichten in kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie met focus op autonomie en/in geborgenheid werden gebracht door sprekers en workshopbegeleiders. Heel wat zorg- en onderwijsorganisaties toonden daarnaast hun aanbod en expertise inzake dementie tijdens de inspirerende kennismarkt.

Lees en download hier de presentaties.

Expertendag dementie 2019: “Dementie en psychiatrie”

Op 5 september 2019 organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie de 6e editie van de “Expertendag dementie”. Inzichten in kader van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor personen met dementie en een psychiatrische achtergrond of problematiek werden gebracht door heel wat sprekers, workshopbegeleiders en standhouders. Lees en download hier de presentaties!

Expertendag dementie 2018: “(A)Typisch dementie?”

Op 6 september 2018 organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie in samenwerking met heel wat sprekers, workshopbegeleiders en standhouders een geslaagde en boeiende vijfde editie van de jaarlijkse “Expertendag”. 125 hulpverleners beluisterden  uiteenzettingen over uiteenlopende thema’s in de zorg voor personen met dementie. Een mooie mix van theorie en praktijk kwam aan bod.

Lees en download hier de presentaties!

In Het Belang van Limburg verscheen een artikel (6-9-’18) over deze Expertendag en de toolbox ikv een integraal agressiebeleid in woonzorgcentra. Lees hier “Duwen, bijten, bedreigen, het mag nooit part of the job zijn”.

 

Expertendag dementie 2017: “Dementie, vergeet de familie niet!”

Op 7 september 2017 mocht het Limburgs Netwerk Dementie 125 deelnemers ontvangen voor de 4e expertendag met focus op de mantelzorgers van personen met dementie. Opnieuw kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde editie. Keynote-spreker Huub Buijssen, de kennismarkt met standen van 11 Limburgse zorgorganisaties en de 5 workshops werden zeer positief beoordeeld!

Lees en download hieronder de presentaties en bijkomende documenten en leestips!

 

Expertendag dementie 2015: “Moeilijk hanteerbaar of eigen-aard-ig gedrag van personen met dementie”

Op 19 november 2015 organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie haar derde expertendag. De focus werd gelegd op ‘Moeilijk hanteerbaar of eigen-aard-ig gedrag van personen met dementie’. De 100-tal aanwezigen beoordeelden de expertendag als leerrijk en geslaagd. De workshops, goede praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid tot netwerken en expertise delen met elkaar en vele Limburgse zorgorganisaties werden gesmaakt!

Lees hieronder meer:

–       Presentatie ‘Ervaringsgerichte leersessies’ door Nele Maesen en Nele Schillebeeks (CWZC H. Catharina Zonhoven)

–       Workshop ‘Baden zonder strijd: de sleutel tot aangenaam baden bij personen met dementie’ door Annelies Noben (VZW Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg)

–       Workshop ‘Seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ door Jesse Verschuren (University-Colleges Leuven-Limburg)

–       Workshop ‘Vermissing van personen met dementie in de thuiszorg’ Alain Remue (Cel Vermiste Personen) en Katrien Moors (Expertisecentrum Dementie Contact): bekijk alle info en documenten in het menu links of via de slideshow op de homepagina!

–       Brochure ‘Moeilijk hanteerbaar gedrag van personen met dementie: Preventie en aanpak’ (Expertisecentrum Dementie Contact)

 

Expertendag dementie 2014: “In balans – zorgverleners aan de slag met zelfzorg”

‘Wie goed voor zichzelf zorgt, is in staat om goed voor anderen te zorgen’

Op 13 november 2014 organiseerden de partners van het Limburgs Netwerk Dementie (LND) de tweede ‘Expertendag’.
Vanuit de DementieLinken werden de thema’s betrokkenheid, draagkracht en zelfzorg van de zorgverlener naar voren geschoven.

De partners van het LND stelden de gerealiseerde projecten van het afgelopen jaar voor: de dementieLinken, het dementiekompas, baden zonder strijd, psychomotorische activatie, prikkelverrijkte omgeving, reminiscentieboxen ‘De tijd van toen vandaag’, de reflectietool en de schoolstraat®.
Vervolgens gingen twee trainers, Koen Joly (KEIK – mensen in beweging) en Johnny Weustenraed (C-Time), op een zeer begeesterende manier aan de slag met de groep rond de thema’s van de dag. Ze boden ons geen vorming aan zoals we die gewoon zijn, maar zetten ons aan het denken (en dansen!), ze daagden ons uit en gaven tips mee om onze betrokkenheid en draagkracht-draaglast in ons werk met personen met dementie in evenwicht te kunnen houden.

Hieronder vindt u de presentaties van deze expertendag terug:
Expertisecentrum Dementie Contact
Kennisatelier Archipel (Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg vzw) en Expertisecel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg (Katholieke Hogeschool Limburg)
Betrokkenheid in de zorg: een evidentie?! (Koen Joly, KEIK-mensen in beweging)
Omgaan met stress op het werk: hoe verhoog ik mijn draagkracht als zorgverlener?

 

Expertendag dementie 2013: “Realisaties van 1 jaar Limburgs Netwerk Dementie”

Op 26 november 2013 stelden wij aan 180 Limburgse professionele hulpverleners in de zorg voor personen met dementie met trots enkele projecten en methodieken voor die werden ontwikkeld binnen het Limburgs Netwerk Dementie.

U kan hieronder de presentaties van de Expertendag terugvinden:

Toelichting 1: Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners: onderzoeksresultaten. Door Ingrid Dreessen en Nele Spruytte

Toelichting 2: Ervaringsgericht leren in de zorg voor personen met dementie. Door Dominique Manhaeve en Sabien Verbeek

Toelichting 3: Gebruik van beeldmateriaal om interacties tussen zorgverleners en personen met dementie bespreekbaar te maken. Door Ils Mattheussen

Toelichting 4: Docureeks ‘Geprikkeld door dementie’: realisatie en toepassingen. Door Anneleen Janssens

Toelichting 5: Een levensprikkelende omgeving voor personen met matige tot ernstige dementie. Door Johan Abrahams