Zorgregio Mechelen

Het volgende OPD zorgregio Mechelen vindt plaats op 4 april 2020

van 13u tot 16u30

in AZ Sint Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen

Thema: 5 jaar OPD Mechelen,terugblik en vooruitblik

Programma: 

Terugblik:

 • Evolutie in dementiezorg van de laatste 20 jaar door Herman Wauters
 • 5 jaar OPD door Viona Torfs

Vooruitblik:

 • Werkgroepen
  • Hoe kunnen we nog beter samenwerken, voorziening-overschrijdend?
  • Hoe ga je personen met dementie nog meer/beter betrekken bij de zorg?
  • Welke communicatiemiddelen gebruik je nu in gesprek met personen met dementie en mantelzorgers?
  • Welke accenten willen we in de toekomst leggen voor het OPD?

Forum nieuwe initiatieven

 • Hulpmiddelen bij dementie
 • Dementievriendelijk ziekenhuis Sint Maarten

Receptie

 

Inschrijven via: viona.torfs@seltom.be

 

 

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. 

 • In nauwe samenwerking met SEL Mechelen/Tom vzw vindt er in de zorgregio Mechelen tweemaal per jaar een Overlegplatform Dementie plaats.
 • Het programma wordt samengesteld door de dementie-expert en een stafmedewerker van het SEL/Tomvzw.

Doelgroep en partners

 • Professionele zorgaanbieders, diensten, organisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en verenigingen voor vrijwilligers.
 • Het OPD streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken.

Krachtlijnen van het OPD

 • …   een netwerkmoment: uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
 • …   een verzameltank van informatie: interessante studiedagen, publicaties,…
 • …   een gelegenheid om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken: creëren van een wisselwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg
 • …   een signaalinstrument  naar het lokale en boven-lokale beleid: op de hoogte houden van wat regionaal leeft rond dementie
 • …   een plaats voor deskundigheidsbevordering voor professionelen (en mantelzorgers)