“Ervaringsgerichte koffer”: beleef mogelijke symptomen van dementie

Ervaringsgerichte Toolbox Dementie

 

Doelstelling

PXL Hogeschool ontwikkelde een Ervaringsgerichte Toolbox Dementie om (toekomstige) zorgprofessionals en mantelzorgers meer inzicht te geven in de ervaring, beleving en het dagelijks functioneren van een persoon met dementie. Door kennis te maken met mogelijke veranderingen in dagelijkse handelingen, leer je meer over de impact en gevolgen van het dementieproces. Je staat stil bij mogelijke daaruitvolgende gevoelens en gedachten van een persoon met dementie gezien je dankzij de Toolbox zelf stoot op veranderingen en moeilijkheden in hele kleine dagelijkse activiteiten. Met deze inzichten, kennis en ervaring kan je jezelf beter verplaatsen in de leefwereld van een persoon met dementie en zetten we in op meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning van personen met dementie. 

 

 

 

Inhoud

De Ervaringsgerichte Toolbox Dementie behandelt verschillende symptomen van dementie zodat er kennis gemaakt wordt met de diversiteit aan gevolgen van een dementieproces. Onderstaande klachten/stoornissen komen aan bod:

 1. Veranderende communicatie
 2. Voorwerpen niet herkennen (agnosie)
 3. Desoriëntatie in tijd
 4. Angst
 5. Prikkelverwerking
 6. Geheugenproblemen
 7. Handelingen niet in de juiste volgorde kunnen uitvoeren (apraxie)
 8. Woordvindingsstoornissen (afasie)

 

Ontlenen

Je kan de Ervaringsgerichte Toolbox Dementie ontlenen bij het regionale Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN. Je betaalt 50 euro voor de ontlening en 50 euro waarborg. Deze waarborg krijg je terug nadat de koffer in oorspronkelijke staat is teruggebracht. De maximale ontleningstermijn bedraagt 2 weken (14 dagen).

Interesse of heb je vragen? Neem dan zeker contact op met het regionale Expertisecentrum Dementie via 03/247 03 85 of orion@dementie.be.

 

Ervaringsgerichte sessie in jouw organisatie

Je kan ervoor kiezen om een ervaringsgerichte sessie te organiseren binnen jouw organisatie. Een medewerker van het regionaal Expertisecentrum Dementie Orion voorziet dan een ervaringsgericht parcours aan de hand van de Ervaringsgerichte Toolbox Dementie en een verdiepende nabespreking. Deze sessie duurt maximaal drie uur. Het programma ziet eruit als volgt:

 • Verwelkoming deelnemers en situering
 • Uitvoeren van het ervaringsgericht parcours aan de hand van instructiekaarten en ondersteuning door de medewerker van het regionaal Expertisecentrum Dementie
 • Reflectiemoment en nabespreking

Heb je interesse of vragen over deze ervaringsgerichte sessie? Stuur ons een mailtje (orion@dementie.be) of bel ons op (03/247 03 85) en we bekijken samen wat er geschikt is voor jouw organisatie.