Vormingen op vraag

Naast onze samenwerking met ECD Vlaanderen voor opleidingen en trainingen, bieden we vier vormen van vormingen aan: de vormingsessies, de voordrachten, de workshops en de nabesprekingen van film- of toneelvoorstellingen. Een overzicht hiervan vindt u in een handige vormingsbrochure.

U kan de uitgebreide brochure hier downloaden of vrijblijvend opvragen via ons e-mailadres. In deze samenvattende brochure vindt u alvast een samenvatting van de brochure.

De vormingsessies (1) zijn vooral bestemd voor verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kine- en ergotherapeuten, logopedisten, animatoren, zorgkundigen en logistieke medewerkers. De gehanteerde methodiek is interactief, gericht op de praktijk en doorspekt met toepasselijk beeldmateriaal. De kostprijs bedraagt 300 euro per dagdeel van maximum drie uur (excl. syllabus en vervoersonkosten).

De voordrachten (2) kunnen aan elk doelpubliek gegeven worden, maar richten zich voornamelijk naar vrijwilligers en mantelzorgers. De tijdspanne van de voordracht is af te spreken. Vraagprijs varieert van 125 tot 225 euro (excl. vervoersonkosten) voor één voordracht.

De workshops (3) kunnen door iedereen gevolgd worden o.a. mantelzorgers, professionele hulpverleners, studenten en andere geïnteresseerden. De kostprijs varieert naargelang de plaats waar de workshop doorgaat en de materialen, die gebruikt en aangeboden worden.

Tenslotte kan ook een nabespreking (4) van documentaires, film- en theatervoorstellingen over dementie worden aangevraagd. Vraagprijs is onderling af te stemmen (met een minimum van 100 euro excl. vervoersonkosten).

Hieronder lijsten we alle thema’s per categorie voor u op. Wanneer u op een thema klikt, kan u meer informatie lezen over dat specifieke thema. Wanneer u liever alle thema’s eens doorbladert, kan u het best onze uitgebreide vormingsbrochure raadplegen (zie hierboven).

THEMA’S VORMINGSESSIES

THEMA’S VOORDRACHTEN

THEMA’S WORKSHOPS

NABESPREKINGEN

We beschikken over de nodige informatie over verschillende theater- en filmproducties. Indien gewenst, zorgen we voor een inleiding en/of nabespreking. Een vormingsmoment hieraan koppelen kan ook. Meer informatie vindt u in dit document terug.