Zorgregio Mechelen

Het OverlegPlatform Dementie (OPD)

is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. 

Krachtlijnen van het OPD

  • …   een netwerkmoment: uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
  • …   een verzameltank van informatie: interessante studiedagen, publicaties,…
  • …   een gelegenheid om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken: creëren van een wisselwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg
  • …   een signaalinstrument  naar het lokale en boven-lokale beleid: op de hoogte houden van wat regionaal leeft rond dementie
  • …   een plaats voor deskundigheidsbevordering voor professionelen (en mantelzorgers)

Doelgroep en partners

  • Professionele zorgaanbieders, diensten, organisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en verenigingen voor vrijwilligers.
  • Het OPD streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken.

Eerstvolgend Overlegplatform Dementie zorgregio Mechelen:

Vanwege de coronamaatregelen wordt er in 2020 geen OPD Mechelen georganiseerd