Zorgregio Mechelen

Het OverlegPlatform Dementie (OPD) 

… is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving.  Het is bovendien een plaats voor deskundigheidsbevordering voor professionelen in de zorg voor personen met dementie. Het streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken.

Overlegplatform Dementie zorgregio Mechelen op 14 oktober 2021:

… ging over ‘Emapthie en veerkracht bij zorgprofessionelen van personen met dementie’.  Samen met de collega’s van het Palliatief Netwerk Mechelen diepte PGN dit thema op een inhoudelijke en interactieve manier uit. Het werd een succes en door de deelnemers als zeer waardevol en nuttig bevonden. Men keerde ‘opgeladen’, met veel ‘energiegevers’ huiswaarts.