Zorgregio Mechelen

Het volgende OPD zorgregio Mechelen vindt plaats op 28 mei 2019 om 13u30

in CGG De Pont Mechelen, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

Thema: “Wat werkt” – een inspirerend vormingspakket over omgangsvormen met personen met dementie

Programma: verschillende workshops om met het vormingspakket kennis te maken.

Inschrijven via: viona.torfs@seltom.be

 

 

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. 

  • In nauwe samenwerking met SEL Mechelen/Tom vzw vindt er in de zorgregio Mechelen tweemaal per jaar een Overlegplatform Dementie plaats.
  • Het programma wordt samengesteld door de dementie-expert en een stafmedewerker van het SEL/Tomvzw.

Doelgroep en partners

  • Professionele zorgaanbieders, diensten, organisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en verenigingen voor vrijwilligers.
  • Het OPD streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken.

Krachtlijnen van het OPD

  • …   een netwerkmoment: uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
  • …   een verzameltank van informatie: interessante studiedagen, publicaties,…
  • …   een gelegenheid om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken: creëren van een wisselwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg
  • …   een signaalinstrument  naar het lokale en boven-lokale beleid: op de hoogte houden van wat regionaal leeft rond dementie
  • …   een plaats voor deskundigheidsbevordering voor professionelen (en mantelzorgers)