Introductie

Introductie

Enkele jaren geleden ontwikkelde politiezone HEKLA ( Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) in samenwerking met de zorgsector, de Expertisecentra Dementie en de Cel vermiste personen van de Federale politie, een unieke aanpak om personen met dementie die vermist geraken, snel op te sporen. Deze aanpak werd vastgelegd in een protocol. Ondertussen krijgt deze goede politie- én zorgpraktijk navolging in heel wat regio’s van Vlaanderen.

Het protocol omvat een opsporingsprogramma waarbij een aantal vooraf bepaalde stappen gevolgd worden. Het belangrijkste voor de zorgpartner, de familie of de woonvoorziening van de vermiste persoon is het ‘opsporingsformulier’ of de ‘vermissingsfiche’. Dit document vormt de leidraad om gericht te zoeken naar de vermiste persoon. Het wordt op voorhand ingevuld door de partner, de familie, een professionele hulpverlener in de thuissituatie of een medewerker van het woonzorgcentrum wanneer de persoon een diagnose dementie krijgt en/of risico tot verdwalen vertoont (bv. bij desoriëntatie in ruimte). Van zodra dit formulier goed ingevuld is, wordt dit het best op een zichtbare en veilige plaats bewaard. Daarnaast bevat het formulier enkele luiken dat pas ingevuld kan worden op moment waarop de verdwijning opgemerkt wordt (bv. kledij van de persoon op moment dat hij/zij het laatst gezien werd).

Als regionaal expertisecentrum dementie, dat bij dit project ‘Vermissing bij personen met dementie’ vanaf de start erg betrokken is, leveren wij graag alle nodige informatie aan.

  • Klik door naar ‘Vermissingsfiches’ wanneer je interesse hebt in de laatst herwerkte vermissingsfiches voor personen met dementie, die thuis of in een woonzorgcentrum wonen. Je kan de vernieuwde fiches hier gratis downloaden.
  • Klik door naar ‘Overleg Platform Dementie 2022’ voor meer informatie en foto’s, verzameld in aanloop van en tijdens het Overleg Platform Dementie op 18 oktober 2022. ‘Dementie en vermissing’ vormde die dag de rode draad.
  • Klik door naar ‘Good practices’ voor inspiratie en voorbeelden uit de praktijk, die jou en jouw organisatie mogelijk kunnen stimuleren om hiermee aan de slag te gaan.