Vermissing en dementie

Het project ‘Vermissing van personen met dementie’ werd aanvankelijk ontwikkeld in enkele gemeenten van de zuidelijke rand rond Antwerpen, meer bepaald in de politiezone HEKLA.

Het project houdt een opsporingsprogramma in waarbij een aantal vooraf bepaalde stappen worden gevolgd. Het belangrijkste voor de zorgpartner, de familie of de woonvoorziening van de vermiste persoon is het ‘opsporingsformulier’. Dit document vormt de leidraad om gericht te zoeken naar de vermiste persoon. Het wordt op voorhand ingevuld door de partner, de familie, de dienst gezinszorg of het woonzorgcentrum, en bij de vaststelling dat de persoon een risicogedrag vertoont of bij de diagnosestelling dementie. Van zodra het formulier is ingevuld wordt het best op een zichtbare plaats gelegd, bijvoorbeeld bij de telefoon of het televisietoestel. Daarnaast is er in het formulier eveneens een luik voorzien dat moet worden ingevuld op het moment dat de verdwijning werd opgemerkt. Een blanco exemplaar kan steeds worden opgevraagd bij de gemeente en de politie of via de webstek van de lokale politie worden gedownload.

ECD Orion lag mee aan de basis van dit succesvolle project in de politiezone HEKLA

In Heist-op-den-Berg werd het project uitgerold in april 2011.

In Lier loopt het project sinds 23 januari 2013.

In Bornem, Puurs, St. Amands en Willebroek ging het project van start op 9 januari 2015.

 

Meer info en het nodige formulier vindt u bij de desbetreffende gemeenten, politiekantoren of het expertisecentrum dementie Orion of PGN.