Vermissingsfiches

Vermissingsfiches voor personen wonend in een woonzorgcentrum

Download hier een vermissingsfiche voor personen wonend in een woonzorgcentrum. Deze kan je vooraf invullen voor personen met een diagnose dementie en/of risico tot verdwalen (bv. bij desoriëntatie). Deze fiche werd hernieuwd in 2021-2022 op vraag van een woonzorggroep in Antwerpen in samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN, directieleden en referentiepersonen dementie van de betrokken woonzorggroep en de politiezones binnen zorgregio Antwerpen.

Deze procedure moet er voor zorgen dat de politiediensten met behulp van de aangereikte informatie nog sneller doelgericht opsporingen kunnen verrichten. Ook zullen de medewerkers van het betrokken woonzorgcentrum nog sneller en professioneler kunnen optreden.

 

Procedure voor thuiszorgsituatie

In 2015 werd in Limburg gestart met de vertaling van het toenmalige vermissingsprotocol voor de woonzorgcentra naar een procedure voor de thuissituatie, naar voorbeeld van de regio West-Vlaanderen.  Deze oefening werd gemaakt door een werkgroep bestaande uit een aantal thuiszorgactoren, in samenwerking met LISTEL, ECD Contact en Dienst Politie, Veiligheid & Openbare Orde van de Provincie Limburg.

Op basis van de vernieuwde fiches in 2021-2022 (zie hierboven) werden ook deze fiches voor de thuiszorgsituatie geactualiseerd. Download hier de vernieuwde fiche, die een professionele hulpverlener in de thuissituatie kan invullen. Let op: heel wat informatie is terug te vinden in het zorgplan (medicatieschema, weekplanning, etc.).

 

Procedure voor mantelzorgers in een thuissituatie

Er zijn nog heel wat personen met dementie die thuis wonen en gesteund worden door mantelzorgers, zonder bijkomende hulp van externe thuiszorgdiensten. Ook voor hen werd een vernieuwde vermissingsfiche opgemaakt waarop ze beroep kunnen doen indien er een verhoogd risico is op verdwalen. Deze kan je hier downloaden.