Vermissingsfiches

Introductie

Enkele jaren geleden ontwikkelde politiezone HEKLA ( Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) in samenwerking met de zorgsector, de Expertisecentra Dementie en de Cel vermiste personen van de Federale politie, een unieke aanpak om personen met dementie die vermist geraken, snel op te sporen. Deze aanpak werd vastgelegd in een protocol. Ondertussen krijgt deze goede politie- én zorgpraktijk navolging in heel wat regio’s van Vlaanderen.

Het protocol omvat een opsporingsprogramma waarbij een aantal vooraf bepaalde stappen gevolgd worden. Het belangrijkste voor de zorgpartner, de familie of de woonvoorziening van de vermiste persoon is het ‘opsporingsformulier’ of de ‘vermissingsfiche’. Dit document vormt de leidraad om gericht te zoeken naar de vermiste persoon. Het wordt op voorhand ingevuld door de partner, de familie, een professionele hulpverlener in de thuissituatie of een medewerker van het woonzorgcentrum wanneer de persoon een diagnose dementie krijgt en/of risico tot verdwalen vertoont (bv. bij desoriëntatie in ruimte). Van zodra dit formulier goed ingevuld is, wordt dit het best op een zichtbare en veilige plaats bewaard. Daarnaast bevat het formulier enkele luiken dat pas ingevuld kan worden op moment waarop de verdwijning opgemerkt wordt (bv. kledij van de persoon op moment dat hij/zij het laatst gezien werd).

Als regionaal expertisecentrum dementie, dat bij dit project ‘Vermissing bij personen met dementie’ vanaf de start erg betrokken is, leveren wij graag alle nodige informatie aan. Hieronder vind je vermissingsfiches, die je kan downloaden voor een persoon met dementie, wonend in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum.

 

Vermissingsfiches voor personen wonend in een woonzorgcentrum

Download hier een vermissingsfiche voor personen wonend in een woonzorgcentrum. Deze kan je vooraf invullen voor personen met een diagnose dementie en/of risico tot verdwalen (bv. bij desoriëntatie). Deze fiche werd hernieuwd in 2021-2022 op vraag van een woonzorggroep in Antwerpen in samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN, directieleden en referentiepersonen dementie van de betrokken woonzorggroep en de politiezones binnen zorgregio Antwerpen.

Deze procedure moet er voor zorgen dat de politiediensten met behulp van de aangereikte informatie nog sneller doelgericht opsporingen kunnen verrichten. Ook zullen de medewerkers van het betrokken woonzorgcentrum nog sneller en professioneler kunnen optreden.

 

Vermissingsfiches voor personen in de thuissituatie (voor hulpverleners)

In 2015 werd in Limburg gestart met de vertaling van het toenmalige vermissingsprotocol voor de woonzorgcentra naar een procedure voor de thuissituatie, naar voorbeeld van de regio West-Vlaanderen.  Deze oefening werd gemaakt door een werkgroep bestaande uit een aantal thuiszorgactoren, in samenwerking met LISTEL, ECD Contact en Dienst Politie, Veiligheid & Openbare Orde van de Provincie Limburg.

Op basis van de vernieuwde fiches in 2021-2022 (zie hierboven) werden ook deze fiches voor de thuiszorgsituatie geactualiseerd. Download hier de vernieuwde fiche, die een professionele hulpverlener in de thuissituatie kan invullen. Let op: heel wat informatie is terug te vinden in het zorgplan (medicatieschema, weekplanning, etc.).

 

Vermissingsfiches voor personen in de thuissituatie (voor mantelzorgers)

Er zijn nog heel wat personen met dementie die thuis wonen en gesteund worden door mantelzorgers, zonder bijkomende hulp van externe thuiszorgdiensten. Ook voor hen werd een vernieuwde vermissingsfiche opgemaakt waarop ze beroep kunnen doen indien er een verhoogd risico is op verdwalen. Deze kan je hier downloaden.